Legatmodtagere må være tålmodige med SKAT

SKAT er stadig ikke klar til at ændre årsopgørelser for de mange legatmodtagere, der har betalt for meget i skat for 2016. Seneste melding lyder på, at der sker noget i næste måned.
 

Var du heldig at få et fondslegat sidste år? Og fik du legatet tildelt i perioden 5/10 – 31/12 2016? Så har du med stor sandsynlighed betalt for meget i skat af legatet og kan se frem til en udbetaling fra SKAT inden for den nærmeste fremtid.

Forklaringen er – som nævnt i vores artikel i Depechen 2017, nr. 12 – at Folketinget tilbage i maj måned vedtog en lov, der på den ene side ophævede fondes adgang til skattefradrag for uddelinger til ikke-almennyttige formål, men på den anden side samtidig sænkede skatten hos modtagerne af de pågældende legater, således at disse alene skal beskattes af 80 % af det modtagne beløb. Nedsættelsen af skatten hos legatmodtagerne blev i loven tillagt virkning for legater, der blev uddelt den 5/10 2016 eller senere.
 

Tilbagebetaling af skat forsinket

På det tidspunkt, hvor loven blev vedtaget, var årsopgørelserne for 2016 imidlertid allerede sendt ud, og heri er alle legater medregnet med deres fulde værdi i overensstemmelse med fondenes indberetninger, der skete før lovændringen.

SKAT har ikke iværksat nogen informationskampagne i forhold til de berørte legatmodtagere, men har alene udsendt et nyhedsbrev til fondene og bedt disse om at foretage genindberetning af deres uddelinger for perioden 5/10 – 31/12 2016.

Oprindelig forventede SKAT, at de på basis af de nye indberetninger ville kunne udskrive nye årsopgørelser i løbet af august måned, men foreløbig er der intet sket. Seneste melding lyder på, at udsendelsen starter i næste måned. Det er stadig uklart, hvordan SKAT vil hjælpe de mulige legatmodtagere, som der ikke genindberettes for.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.