Fakturering af varesalg uden moms pga. omvendt betalingspligt

Der er mange formelle regler, som der skal tages højde for, når et salg af varer skal faktureres uden moms, fordi det enten er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt eller sker til et land udenfor EU.
 

Ordningen med at lade køber være ansvarlig for beregning og afregning af moms – såkaldt omvendt betalingspligt – gælder i første række ved salg af varer til kunder i andre EU-lande samt ved salg til danske kunder af visse nærmere bestemte varetyper. Også i forhold til kunder i lande udenfor EU kan der under visse betingelser faktureres uden moms. Dette skyldes ikke reglerne om omvendt betalingspligt, men derimod at varesalg til lande udenfor EU generelt er momsfrit. I alle tre tilfælde gælder der særlige regler til formalia.
 

Salg til kunder i andre EU-lande

Er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, hvis (1) varerne fysisk sendes/trans­porteres til et andet EU-land, og (2) transporten forestås af enten køber eller sælger eller for disses regning, og (3) køberen er momsregistreret i et andet EU-land.

Fakturering skal ske senest den 15. i måneden efter den måned, hvor leveringen har fundet sted. Fakturaen skal indeholde de oplysninger, der almindeligvis gælder for sådanne, jf. vores artikel i Depechen 2017, nr. 17. Dog skal den ikke indeholde oplysninger om momssats og momsbeløb, men derimod oplysning om modtagerens nationale momsnummer, ligesom fakturaen skal forsynes med påtegning om, at leverancen er fritaget for dansk moms. Det kan fx ske med ordene ”reverse charge” eller lignende.

Sælger skal angive beløbet i rubrik B – varer på momsangivelsen og samtidig indberette salget i kolonnen for varesalg i EU-salgslisten.
 

Salg til kunder i lande udenfor EU

Er ikke omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, men kan stadig ske momsfrit, hvis sælger kan dokumentere, at varerne transporteres ud af EU. Også her skal der i princippet udstedes fuld faktura, men der skal dog på denne intet anføres om moms – hverken momssats, beløb eller ved påtegning - ligesom købers momsnummer ikke skal anføres.

Sælger skal være eksportørregistreret og skal indberette sit salg til Eksportsystemet (e-Export). De fleste vælger at lade en speditør gøre dette. Sælger skal derudover angive beløbet i rubrik C på momsangivelsen.
 

Indenlandsk varesalg omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt

Omfatter i øjeblikket kun følgende specifikke varer:

  • Gas og el
  • Metalskrot
  • Visse typer af guld, herunder både investeringsguld og guld som råmetal
  • Mobiltelefoner
  • Integrerede kredsløbsanordninger
  • Spillekonsoller, tablets og bærbare computere


Ved salg af sådanne varer må der intet fremgå om momssats og momsbeløb af fakturaen, og denne skal forsynes med påtegning om, at køber betaler momsen, fx ”omvendt betalingspligt”. Sælger skal angive salget i rubrik C på momsangivelsen.

I forhold til mobiltelefoner, kredsløbsanordninger og spillekonsoller mv. gælder den omvendte betalingspligt ikke, hvis afsætningen udelukkende eller i det væsentlige sker til private forbrugere, jf. vores artikel i Depechen 2014, nr. 11.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.