Moms ved køb af mobiltelefoner, PC’er og tablets mv.

21 maj 2014

Med virkning fra 1. juli 2014 indføres der omvendt betalingspligt ved indenlandsk handel med visse arter af it-udstyr, men kun ved B2B-salg. Det betyder nye administrative rutiner hos både køber og sælger.

Omvendt betalingspligt betyder, at sælger skal fakturere uden moms. I stedet skal køber beregne erhvervelsesmoms. Følgende produkter er omfattet af den nye ordning:

  • Mobiltelefoner af enhver art, herunder smartphones
  • Tablets
  • Bærbare computere 
  • Spillekonsoller 
  • Chips og microprocessorer

De nye regler gælder ikke ved salg til private. Detailforretninger, herunder også detailsalg via internettet, er derfor undtaget fra reglerne. Det gælder også for deres salg til erhvervsdrivende. Virksomheder, skoler, organisationer, foreninger mv., der køber det omhandlende it-udstyr i detailforretninger, bliver derfor faktureret med moms og skal behandle købet efter de almindelige regler.

Detailforretninger defineres i denne forbindelse som virksomheder, hvor mere end 50 % af salget af de nævnte produkter sker til private. Virksomhedens salg af øvrige produkter er uden betydning.

I de tilfælde, hvor salget er omfattet af de nye regler, skal den sælgende virksomhed udstede en faktura med angivelse af købers momsnummer. Sælger skal sikre sig, at nummeret er korrekt. Fakturaen skal endvidere indeholde oplysning om, at salget er momsfrit i henhold til reglerne om omvendt betalingspligt. Sælger skal bogføre salget på en særskilt konto for salg af denne art.

De såkaldte kombinationssalg – altså tilfælde, hvor der fx sælges et cover sammen med en mobiltelefon eller en printer sammen med et bærbar computer – bliver en særlig udfordring for sælgerne.

Selv om der i princippet ikke er noget til hinder for, at sælger kun udsteder én faktura, så anbefaler vi, at der sker særskilt fakturering af de varer, der er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. I modsat fald skal sælger nemlig vurdere, hvad der er formålet med købet, hvilket nemt kan føre til fejl. Køber skal som nævnt beregne erhvervelsesmoms og angive dette som salgsmoms. Køber skal i denne forbindelse oprette en særskilt konto i sit bogholderi til kontering af indenlandsk køb med omvendt betalingspligt.

Køber kan fratrække den beregnede erhvervelsesmoms som købsmoms i det omfang, køber har fradragsret for sådanne køb. I mange tilfælde vil der kun være begrænset fradrag, fordi udstyret også anvendes til private formål. Hvis sælger ved en fejl har udstedt en faktura med moms, skal køber bede om en kreditnota og en ny faktura, idet forkert opkrævet moms ikke er fradragsberettiget.

Skoler, organisationer, foreninger mv., der i øjeblikket ikke er momsregistrerede, kan kun opretholde denne status, hvis de fremover køber det omhandlende udstyr i detailforretninger.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.