Skab gennemsigtighed i omkostninger og resultater på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet mødes løbende af store krav til omstilling og tilpasning af indsatsen. Refusions- og finansieringsreformer samt besparelser har præget området de seneste fem år. Det stiller store krav til, at I løbende revurderer prioriteringerne på området.

Beskæftigelsesområdet fylder med forsørgelsesydelserne meget i jeres kommunale økonomi, og de rigtige indsatser og resultater i området kan bidrage væsentligt til det kommunaløkonomiske råderum. Derfor er der et behov for at sikre, at der er den rette balance i prioriteringen af ressourcer ift. målgruppernes behov og potentialer, og at der løbende findes råderum til investeringer i særlige indsatser og målgrupper.

I BDO har vi stor erfaring med at skabe et solidt datadrevet grundlag for strategiske drøftelser af beskæftigelsesområdet. Vi har stor erfaring med analyser, som kommer bredt omkring status og potentialer for optimering i beskæftigelsesområdet samt analyser, der giver det analytiske fundament for jeres interne strategiske drøftelse. 

Du kan læse mere i vores serviceark herunder eller kontakte en af vores eksperter for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med at få skabt gennemsigtighed i omkostninger og resultater på beskæftigelsesområdet i jeres kommune.
 

Servicetjek af beskæftigelsesindsatsen
 

Jobcenterbenchmark 2022:

Introduktion til jobcenterbenchmark

Metode og forløb i jobcenterbenchmark

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.