Claus Naumov Rogert, BDO

Claus Naumov Rogert

Director, HD(R)

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Claus Naumov Rogert er Director, revisor HD(R) og intern formand for BDO’s branchegruppe for almene boligorganisationer.

Claus har mere end 30 års erfaring med revision og rådgivning af almene boligorganisationer, og han anvendes som underviser og rådgiver internt i BDO og leder arbejdet med faglig udvikling af interne revisionsværktøjer. Claus har desuden gennem årene opbygget mange kontakter til nøglepersoner inden for den almene boligsektor, herunder bl.a. hos Landsbyggefonden.