Hvorfor?

Vi er til stede, tilgængelige og helt tæt på, hvor vi proaktivt udfordrer og kommer med forbedringsmuligheder for kunden. Det formår vi at sammenholde med vores store faglighed, specialkompetencer og internationale mindset.

Revision er ikke blot tal – det handler i lige så høj grad om mennesker. Revisionen er et vigtigt værktøj, men det der virkelig driver os, er ambitionen om at skabe værdi. Vi ønsker at skabe værdi for dig og din virksomhed. Vi tager dig med på råd og finder løsninger, der fungerer på dine præmisser og skaber tryghed, effektivitet og udvikling.

BDO udfører vi en såkaldt værdibaseret revision. Det vil sige, at vi ud over den lovpligtige revision har fokus på, at revisionen tilfører virksomheden værdi. Derfor er vores revisorer altid opmærksomme på, om der i forbindelse med revisionen identificeres opgaveområder, der kan lette den daglige drift.