Glade kunder og medarbejdere

Glade kunder og medarbejdere

Tilfredsheden blandt BDO’s kunder er steget med årene, hvilket kommer til udtryk i den internationalt anerkendte kundetilfredshedsmåling ’NPS’ (Net Promoter Score), der beskriver sandsynligheden for, at en kunde vil anbefale BDO som rådgivning- og revisionsvirksomhed. Med denne måling måler vi på alle kunderelationers tilfredshedsgrad, og vi har fire år i træk hævet vores score markant fra et i forvejen højt niveau.

Kundetilfredsheden oplever vi desuden selv hver dag ude blandt virksomhederne, hvor de gode kundehistorier er eksempler på den tilfredsstillende relation revisor og kunde imellem. 

Foruden en høj kundetilfredshed oplever vi, at tilfredsheden blandt BDO’s medarbejdere er høj. Arbejdsglæden og loyalitetsgraden hos medarbejdere ligger væsentligt højere end det danske arbejdsmarked generelt og en hel del højere end virksomheder i relaterede brancher. Dette ses på ’Temperaturmålingen’ – en medarbejderundersøgelse, som vi foretager hvert andet år.

Vores eksterne Benchmarks – andre revisionsvirksomheder, advokatfirmaer og konsulenthuse - udvikler sig også, hvilket betyder, at vi placerer os i ’Top-in-Class’. Dette vil sige i den øverste kvartil på seks af otte målepunkter, og næsten 90 procent af medarbejderne i BDO karakteriseres herved som ildsjæle eller kernemedarbejdere. Gennemsnitsancienniteten for BDO’s medarbejdere ligger desuden på ni år, hvilket også vidner om en høj grad af medarbejdertilfredshed.

kundetilfredshed

Vi hjælper mennesker med at realiserer deres drømme

Vi glæder os hver dag over at skabe en god arbejdsplads med høj arbejdsglæde og hermed mulighed for at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. Den høje medarbejdertilfredshed er nemlig grobund for vores nære og stærke kunderelationer, der år efter år sikrer, at vi kan tilbyde indlevende og kompetent rådgivning til såvel nye som allerede eksisterende kunder. BDO er en virksomhed af mennesker for mennesker, for vi er først og fremmest mennesker, der hjælper mennesker med at realisere deres drømme.

Kontaktpersoner