Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
  • Sektor- og turnusanalyser

Sektor- og turnusanalyser

I krydspresset mellem ressourceknaphed, effektivisering og øgede forventninger til service og ydelser hos borgerne kan en ekstern sektor- og turnusanalyse fra os identificere råderum, potentialer, konkrete løsninger og initiativer.

En udløber af de årlige kommunale og regionale budgetforlig samt Finansloven er ofte, at der iværksættes et antal sektor- og turnusanalyser, hvor mulighederne for effektivisering, besparelser, bedre kvalitet, øget produktivitet eller bedre styring skal analyseres nærmere. Det kan gøre sig gældende for såvel givne politikområder som udvalgte offentlige indsatser.

Vi bistår med:

  • Design og metoder til fagligt solide og uvildige sektor- og turnusanalyser

  • Indsamling og analyse af data ved brug af kvantitative og kvalitative metoder og værktøjer

  • Analyser af data med afsæt i formål og mål for sektorområdet og identifikation af velfungerende områder samt områder med forbedringspotentialer i forhold til aktiviteter og kvalitet, kapacitet, økonomi og effekter

  • Veldokumenterede rapporter med prioriterede forbedringsforslag og implementeringsplan, der bygger på både en forståelse for den offentlige sektors rammevilkår og en stærk faglig indsigt. 

Vi har stærke metoder til og en række erfaringer med sektor- og turnusanalyser på alle de store velfærdsområder så som: social, børn og unge, ældre, uddannelse, integration og beskæftigelse. Endvidere har vi lavet sektor- og turnusanalyser på IT, økonomi og andre administrative funktioner kommuner, regioner og staten.

Vi råder over et stærkt hold af konsulenter, hvoraf mange har årelang erfaring som specialister, ledere og chefer i den offentlige sektor, og derved kender drift- og styringsvilkårene fra A til Z.