• Erhvervsanalyser og -barometer

Erhvervsanalyser og erhvervsbarometer

Vores erhvervsanalyser og erhvervsbarometer skaber grundlag for gode rammevilkår og offentlige initiativer for udvikling, vækst og beskæftigelse i dansk erhvervsliv – både for SMV’ere og større virksomheder.

Vi bistår relevante aktører i den offentlige sektor (ministerier, regioner og kommuner) med erhvervspolitiske analyser, herunder analyser af erhvervsklynger, kommunal erhvervspolitik samt regionale og statslige initiativer.

Vores rådgivning omfatter:

  • Kortlægning og analyser af erhverv og branchers omsætninger, omkostninger, vækst og beskæftigelse
  • Udviklingstendenser og scenarier for erhvervets eller branchens fremtid, herunder effekt af teknologier, forretningsmodeller, globalisering og forbrugernes præferencer
  • Kortlægning og analyser af rammevilkår, regulering og konkurrenceforhold -både på efterspørgsels- og udbudssiden og på erhverv og branchens styrker og svagheder
  • Erhvervets og branchens vækstmuligheder i forhold til udviklingen på arbejdsmarked og samspil og krav til uddannelse og forskning.
  • Visions- og strategiseminarer for branchens og sektorens beslutningstagere.
  • Rapportering og anbefalinger til styrket udvikling og vækst i erhvervet eller branchen.

Vores konsulenter har bl.a. erfaring med analyser af forsyning, medio-medicinal branchen og IT branchen.

Hertil kommer, at vi årligt udgiver vores SMV barometer, der tager temperaturen på SMV erhvervenes forretningsmæssige forventninger til fremtiden, kortlægger muligheder og barrierer samt analyser skiftende temaer, herunder hvorledes virksomhederne vurderer den offentlige erhvervsservice, uddannelse og beskæftigelsessystemet.