Søren Rasborg, BDO i Randers

Søren Rasborg

Senior Partner, statsautoriseret revisor

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Søren Rasborg er Senior Partner, statsautoriseret revisor hos BDO i Randers