Søren Rasborg, BDO

Søren Rasborg

Partner, statsautoriseret revisor

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Søren Rasborg er Senior Partner, statsautoriseret revisor hos BDO i Randers