Randers

Revisor i Randers

Revisor, rådgiver og regnskabsekspert til din virksomhed eller organisation i Randers og omegn. Fuldt dækkende lokal ekspertbistand bakket op af et netværk rundt om i hele Danmark og videre ud i resten af verden. Det er noget af det, vi kan byde ind med som din revisor og rådgiver.

Vi rådgiver og servicerer en bred vifte af brancher, små som store virksomheder og offentlige organisationer, med udgangspunkt i netop din situation. På kontoret i Randers er vi tæt involverede i området og forstår situationen for det lokale erhvervsliv. Med os får du en sparringspartner med erfaring, kompetencer og mod til at yde dig kvalificeret rådgivning.

Revision – få indsigt som rækker ud over årsregnskabet

Revision kan være meget mere end en objektiv gennemgang af årsregnskab, som sikrer compliance med gældende regler. Mens gennemgang af regnskaber rigtig nok er en af kerneopgaverne for en revisor, er vores udgangspunkt at se revision som en proces, der skaber merværdi på tværs af organisationen. Det kalder vi for værdibaseret rådgivende revision.

I værdibaseret rådgivende revision fungerer revisor som en rådgiver og regnskabsgennemgangen som en analyse, der afdækker og strukturerer data og information. Processen kan bruges som udgangspunkt for et bredt spektrum af værdiskabende tiltag som fx effektivisering og strømlining af arbejdsgange eller grundlagt revision og formulering af strategiske målsætninger.

Med os som statsautoriseret revisor er revision både en neutral og objektiv vurdering af regnskaber og en mulighed for at optimere arbejdsgange, daglig drift og langsigtede strategiske mål. Du får med andre ord vished for, at du overholder gældende lovkrav og complianceregler og mulighed for at optimere bundlinjen.

Få mere plads i hverdagen: Overlad arbejdet til os

Vi kan hjælpe med at frigive ressourcer og mindske driftsforstyrrelser. Midlertidige tab af medarbejdere eller ønske om ekstern håndtering af arbejdsopgaver er blot to af de områder, som vores fleksible og kompetente Business Services & Outsourcing-afdeling kan hjælpe med. Du kan fuldt eller delvist outsource arbejdsopgaver eller -funktioner og få mere plads og tid til at fokusere på det, I brænder mest for, og som kan løfte virksomheden eller organisationen til det næste niveau.

Hel eller delvis outsourcing af opgaver og funktioner som bogholderi, herunder moms- og lønindberetning, lønadministration og interim management, er nogle af vores tilbud, og arbejdet kan, alt afhængig af din situation og behov, udføres on-site eller online.

BDO i Randers: Fuldt dækkende rådgivning, revision og regnskab

Hos os får du en lokal revisor, der er tæt på dig og din dagligdag. Samtidig får du adgang til et nationalt og internationalt netværk af eksperter inden for alt fra cybersikkerhed til skat og moms.

Alle services og løsninger starter med at møde dig i øjenhøjde der, hvor du er, og at forstå din unikke situation. Det er udgangspunktet for et samarbejde om at optimere og fremtidssikre din virksomhed eller organisation, og det er en tilgang, som vi i BDO kalder ”Indlevelse skaber udvikling”.

Vi kan blandt andet hjælpe dig med:


Kontaktpersoner