Efterskolernes temperaturmåling 2021

Hvordan er efterskolernes helbred efter Covid-19? Er et af de helt store spørgsmål, som vi gennemgår i denne analyse. 

Ifølge Undervisningsministeriets Regnskabsportal er der 206 efterskoler, som har indrapporteret
økonomiske data for regnskabsåret 2020 mod 207 i 2019, mens der var 206 efterskoler i 2018. De
kombinerede fri- og efterskoler, kombinerede fag- og efterskoler samt kombinerede høj- og efterskoler
er i lighed med tidligere år ikke medtaget i denne analyse.


Der er således indrapporteret en efterskole mindre end sidste år, hvilken skyldes lukningen af
efterskolerne Bjerget, Gram samt Ulstrup. I indeværende år er efterskolerne Hedens Efterskole og Thy
Sportsefterskole nye i analysen.

Vi havde i sidste års temperaturmåling en forventning om, at skoleformen fortsat ville nærme sig 200
skoler indenfor et par år, som følge af gentagne underskud og stram likviditet hos en række skoler. Der
var således en række skoler, som forud for Covid-19 stod i en sårbar situation. Der er baseret på
udviklingen i 2020, samt det faktum, at der endnu ikke er lukket nogen skoler i 2021, ikke nogen
indikation på, at vores spådom rammer helt rigtig. Det bliver således spændende at se, hvorvidt andelen
af underskudsskoler endelig er vendt, eller om det overordnede indtryk for fremtiden er uændret. Der er
flere nye efterskoler, som er slået dørene op i august 2021, ligesom der er flere nye efterskoleinitiativer i
gang med forventet start i 2022. Der har de seneste år været åbnet nye skoler på samme niveau, som der
er lukket skoler. Det bliver således spændende, om 2021 og 2022 vil byde på en udvidelse af det samlede
efterskoletilbud, eller om de varslede skolelukninger kommer i 2022.

2020 har også for efterskolerne stået i skyggen af Covid-19, hvilket med sikkerhed har medført en masse
ekstra administration - men der er ingen indikationer på, at Covid-19 har medført økonomiske
udfordringer. Vi vil forsøge at belyse, hvad den økonomiske effekt af kompensationsordninger mv. har
betydet for efterskolerne i 2020.

BDO udarbejder hvert år en individualiseret specialanalyse over landets efterskoler, hvilket giver ledelsen
mulighed for at sammenholde deres skoles regnskabstal med et benchmark for skoler i samme
størrelseskategori eller geografi. Analysen opdeles endvidere i almene efterskoler, ordblindeefterskoler
og specialefterskoler. Analysen baserer sig på de 206 efterskoler, som indgår i nærværende
temperaturmåling. Såfremt I har spørgsmål til analysen, eller ønsker at få uddybet tallene, står vi
naturligvis gerne til rådighed. Vi præsenterer naturligvis også gerne jeres skoles benchmarkanalyse på et
uforpligtende møde.

Temperaturmålingen dækker 3 år. Vi har dog primært fokuseret på udviklingen fra 2019 til 2020.
God læselyst.

Hent publikationen her
 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.