Ophørspension

En ophørspension er en særlig pensionsordning for virksomhedsejere. Såvel selvstændige som hovedaktionærer.

Virksomhedsejere prioriterer traditionelt investeringer i deres virksomhed højere end pensionsopsparing. Virksomheden bliver dermed i mange tilfælde indehaverens private pensionskasse. Egenkapitalen i en virksomhed kan derfor godt sammenlignes med indeståendet i en almindelig pensionsordning. Og afkastet af opsparing i en virksomhed - i form af forøgede overskud - er i mange tilfælde mindst lige så højt, som afkastet af traditionel pensionsopsparing.

Ulempen ved opsparing i virksomheden viser sig først den dag, hvor virksomheden sælges. I modsætning til almindelige pensionsudbetalinger, hvor beskatningen sker i takt med udbetalingen, beskattes opsparingen i virksomheden - i form af fortjenester på goodwill, maskiner, ejendomme og/eller aktier - nemlig i sin helhed på salgstidspunktet. Det er ikke hensigtsmæssigt.

Reglerne om ophørspension modvirker denne ulempe. De giver nemlig mulighed for at eliminere skatten af fortjenesterne via fradrag for indskud på traditionelle pensionsordninger. Tanken med reglerne er altså, at provenuet fra virksomhedssalget anvendes til indskud på almindelige pensionsordninger, hvorved beskatningen af fortjenesterne reelt udskydes til det tidspunkt, hvor pensionen udbetales.

 

Få adgang til publikationen og læs mere om krav til indskyderen, hvilke pensionsordninger indskuddet skal foretages på, og indbetalingstidspunktet ved at udfylde formularen nedenfor.