Stormflodsramte husejere kan måske slippe for ejendomsværdiskat

Stormflodsramte husejere kan måske slippe for ejendomsværdiskat

Der skal ikke betales ejendomsværdiskat for den periode, hvor et hus eller sommerhus er ubeboeligt på grund af brand-, storm- eller vandskade eller som følge af angreb af skimmelsvamp.
Efteråret 2023 var vejrmæssigt usædvanligt ved, at vi oplevede hele to stormfloder. Første gang i dagene den 20.-21. oktober og anden gang lige op til jul i dagene 22.-23. december. Det var hård kost for mange hus- og sommerhusejere.

For dem, hvis hus blev skadet i en sådan grad, at det reelt blev ubeboeligt, er der måske lidt trøst at hente her i årsopgørelsestiden. De har nemlig mulighed for at blive fritaget for at betale ejendomsværdiskat for ubeboelighedsperioden, men det kræver, at de via TastSelv indberetter længden af denne i rubrik 195 på årsopgørelsen. Der er ingen mulighed for at blive fritaget for at betale grundskyld.

Hvor meget, der kan spares, afhænger af ejendommens værdi. For 2023 beregnes ejendomsværdiskatten som 0,92 % af et beregningsgrundlag op til 3.040.000 kr. og med 3 % af en eventuel overskydende værdi. Ved et beregningsgrundlag på fx 2 mio. kr. kan der altså spares ca. 1.500 kr. for hver måned, som ejendommen reelt har været ubeboelig.

Også fritagelse i forbindelse med bolighandel
Muligheden for fritagelse for betaling af ejendomsværdiskat gælder ikke kun i forhold til ubeboelige ejendomme, men også i forbindelse med køb og salg af helårsboliger – nemlig i de tilfælde, hvor indflytning eller udflytning ikke sker på overtagelsesdagen. 

I årsopgørelsessystemet beregnes ejendomsværdiskatten automatisk fra overtagelsesdagen ved køb til overtagelsesdagen ved salg. Det hænder dog jævnligt, at indflytning ved køb sker på et senere tidspunkt end overtagelsesdagen, fordi huset måske først skal sættes i stand, eller fordi køberen vælger at blive boende i sit gamle hus, indtil dette er solgt. Og ved salg sker det også jævnligt, at sælgeren fraflytter det solgte hus før overtagelsesdagen, fx fordi det ikke umiddelbart kan sælges og derfor skal udlejes.

I sådanne tilfælde er det muligt at blive fritaget for betaling af ejendomsværdiskat for den periode, hvor ejeren ikke bor i huset, men altså kun hvis denne via TastSelv husker at indberette forholdet. Det kan nemt dreje sig om større beløb. I en nyere afgørelse har Landsskatteretten således fritaget en ejendomsejer for næsten fem års ejendomsværdiskat, fordi han ikke kunne få solgt sit gamle hus og først flyttede ind i det nye, da det endelig skete. Du kan læse mere om afgørelsen i denne artikel.

Reglerne for fritagelse for ejendomsværdiskat er desværre ikke særlig kendte. Har du tidligere været i en situation, hvor du kunne blive fritaget, men ikke fik søgt, skal du vide, at du i øjeblikket har mulighed for at få genoptaget dine skatteansættelser tilbage til og med 2020.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.