Private effekter i gulpladebiler er et no-go

Private effekter i gulpladebiler er et no-go

Det kan få store økonomiske konsekvenser, hvis en varebil på gule plader stoppes i tolden eller af politiet, og det konstateres, at der i bilen medbringes private effekter eller passagerer, som ikke har med virksomheden at gøre.
Biler på gule plader må som udgangspunkt kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Fra denne hovedregel gælder der kun to undtagelser. Den ene for specialindrettede varebiler. Det vil fx sige en kassevogn, hvor varerummet er indrettet med fastmonterede reoler til brug for værktøj og reservedele mv. Sådanne biler – men ikke andre biler på gule plader – må gerne anvendes til såkaldt svinkeærindekørsel. Det kan du læse mere om i denne artikel. Den anden undtagelse gælder i de tilfælde, hvor brugeren på forhånd har købt en dagsbillet til privatkørsel. I så fald må bilen anvendes til alle former for privatkørsel, herunder også til feriekørsel, jf. denne artikel.

De fleste brugere af gulpladebiler kender godt reglerne. Alligevel er der mange, som fra tid til anden anvender bilerne til ulovlig privat kørsel. Ofte sker det ud fra en betragtning om, at der er tale om en ganske kort tur eller et enkeltstående tilfælde. Hos nogle måske også ud fra en antagelse om, at opdagelsesrisikoen er lav. Det er den nok også, men når fælden klapper, får det til gengæld markante konsekvenser. Det kan illustreres med en nylig offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten.

Jagtturen til Tyskland

Sagen handlede om en selvstændig – en juletræsproducent – der blev stoppet af toldmyndighederne ved den dansk-tyske grænse, hvor han kom kørende i sin Mercedes Benz GLE 350d SUV på gule plader. I bilen var der foruden virksomhedsindehaveren en anden person, som ikke havde nogen tilknytning til virksomheden, ligesom der i bilen var en række private effekter i form af tøj og våben til jagtbrug. Indehaveren oplyste, at de to mænd havde været på jagt hos en forretningsforbindelse i Tyskland. Det blev efterfølgende oplyst, at jagten rent faktisk var blevet aflyst.

Skattestyrelsen traf efterfølgende afgørelse om, at bilen på ulovlig vis havde været an-vendt til private formål. Det skete med henvisning til de private effekter, der ved kontrollen blev fundet i bilen, samt til det forhold at ejeren i bilen havde selskab af en person, der ikke havde forbindelse til virksomheden. I konsekvens heraf blev virksomheden pålagt inden for tre uger at omregistrere bilen til papegøjeplader samt til at betale privatbenyttelsesafgift. Denne afgørelse blev stadfæstet af Landsskatteretten.

Kommentar 

Ud over den tvungne omregistrering af bilen og opkrævning af privatbenyttelsesafgift medfører en afgørelse med dette indhold også, at virksomhedens adgang til momsfradag bliver nedsat. Er der tale om en bil, der er ejet eller leaset af et selskab eller som indgår i virksomhedsordningen hos en selvstændig, vil der normalt desuden blive truffet afgørelse om firmabilbeskatning af brugeren af bilen.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.