Nye skatteregler for udviklingsomkostninger

Nye skatteregler for udviklingsomkostninger

Det forhøjede fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger hæves fra 108 % til 120 %, men løftet sker gradvis over årene 2026-2028. Loftet for skattekreditter som følge af den slags udgifter hæves fra 2027 med 10 mio. kr. 
De politiske aftaler om henholdsvis iværksætterpakken og om en erhvervspakke rummer tilsammen tre elementer omkring den skattemæssige behandling af forsknings- og udviklingsomkostninger – nemlig følgende:

1.    Det forhøjede fradrag
Siden 2018 har visse typer af udgifter til forsøg og forskning (udviklingsomkostninger) kunne fradrages i skatteregnskabet med et større beløb end de faktiske udgifter. I starten med 101,5 %. I årene 2020-2022 med 130 %. Her i 2024 lyder satsen på 108 %.

Regeringen har hele tiden haft en ambition om igen at hæve fradragssatsen op til de 130 %, men er nu landet på 120 %, som er tænkt som en varig sats. Forhøjelsen skal ifølge den indgåede aftale – som der er flertal for, og som vi derfor forventer vedtaget – ske over en årrække fra 2026 og vil kun gælde for udviklingsomkostninger op til 1 mia. kr. pr. indkomstår. Overgrænsen, der gælder på sambeskatningsniveau, betyder, at virksomheder med meget store udviklingsomkostninger vil skulle operere med to satser efter nedenstående tabel:
 
  2024 og 2025 2026 2027 2028 og fremad
Sats op til 1 mia. 108 % 114 % 116 % 120 %
Sats over loft 108 % 110 % 110 % 110 %

Løftet af fradragsprocenten fra 108 % til 120 % svarer groft sagt til et skattefrit statstilskud på 26.400 kr. for hver million kroner, der bruges på udviklingsomkostninger. Dermed også sagt, at det forhøjede fradrag mest er til glæde for virksomheder med meget store budgetter til den slags. 

2.    Skattekreditordningen
Virksomheder med skattemæssige underskud, kan få udbetalt negativ skat – en såkaldt skattekredit – med et beløb beregnet som 22 % af deres udviklingsomkostninger – dog højest af et årligt beløb på 25 mio. kr. svarende til et lån på 5,5 mio. kr. Der er nu politisk enighed om fra 2027 at forhøje maksimumbeløbet til 35 mio. kr. svarende til et lån på 7,7 mio. kr.  

3.    Afgrænsningen
Reglerne om en skattekredit har i praksis givet store udfordringer for startups med fokus på udvikling af nye softwareprodukter, fordi Skattestyrelsen i forhold til den slags kun sjældent har anset sådanne udviklingsarbejder for omfattet af reglerne. Det er nu aftalt, at der skal foretages en undersøgelse af, om den nuværende afgrænsning er tidssvarende. Nogle vil nok frygte, at der er tale om en syltekrukke, og at det i stedet for forhøjelsen af det maksimale lånebeløb havde været bedre, hvis reglerne straks var blevet ændret, sådan at softwareudvikling generelt blev anerkendt som udviklingsarbejde omfattet af reglerne.  

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.