Generationsskifte: Når uforberedte børn bliver medejere

Generationsskifte: Når uforberedte børn bliver medejere

Har du planer om, at dine børn snart skal blive medejere af familievirksomheden, eller er de det allerede, skal du måske overveje at sende dem på kursus, så de kan blive klædt på til deres nye rolle.
Ejerledere er meget forskellige, når det gælder forholdet mellem deres virksomhed og deres børn. Nogen går meget op i at fortælle deres børn om dagligdagen i virksomheden. Andre tænker, at børn skal have lov til at være børn og fortæller kun lidt om deres arbejde.

På trods af forskellighederne er de fleste ejerledere enige om, at deres børn ikke skal tvinges til at blive en del af virksomheden. At børnene skal have lov til selv at vælge, hvad de vil beskæftige sig med, når de bliver voksne. Inddragelse i ledelsen af virksomheden er derfor sjældent et tema, når familien er samlet, selv når børnene er blevet voksne. 

Når det gælder medejerskab af virksomheden, er det helt anderledes. Ejerledere ved godt, at det især af skattemæssige årsager er en god idé at gøre deres børn til medejere af virksomheden i en tidlig alder, og at det ikke nødvendigvis betyder, at børne-ne på nogen måde skal involveres i ledelsen af virksomheden.  

Gode skatteregler

Heldigvis er skattereglerne ganske gunstige, når det gælder muligheden for at overdrage aktier i familievirksomheder fra forældre til børn. Ofte kan det ske helt uden, at der umiddelbart udløses skat og gaveafgift, hvilket er vigtigt, da penge til betaling af den slags almindeligvis kun kan hentes ved udlodning af udbytte fra virksomheden.

I de fleste tilfælde sker overdragelse af aktier til ejerens børn først, når børnene er blevet voksne, men faktisk er der intet til hinder for, at sådanne overdragelser kan indledes allerede mens børnene er mindreårige. Det kræver godt nok båndlæggelse af aktierne, men forældrene (giveren) må gerne (fortsat) forvalte aktierne. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Kursus for unge medejere

Der findes et stort udbud af kurser for ejerledere, hvor de kan få gode idéer til, hvordan et generationsskifte gribes an bedst muligt. Kurser og seminarer, hvor der især sættes fokus på værdiansættelsen af virksomheden og på mulighederne for at minimere skatter og afgifter. Noget som de fleste tillægger stor betydning. Det samme gælder muligheden for at tage udbytte ud af selskabet, uden at børnene skal have andel heri.

De unge kan i denne forbindelse måske føle sig lidt oversete. De kender virksomheden, men ved ikke, hvad det vil sige at være virksomhedsejer og har ikke altid et sted at gå hen med deres spørgsmål.

I BDO udbyder vi nu et heldagsseminar rettet mod unge, der er – eller snart skal være – medejer af en familievirksomhed. Et seminar, hvor de ikke kun får viden om juridiske, skattemæssige og privatøkonomiske forhold – herunder også om, hvordan de skal forholde sig, når de bliver gift - men også mulighed for at netværke med andre unge i samme situation. Der er ingen aldersgrænse for deltagelse i seminaret, men vi forestiller os, at de fleste deltagere vil være i aldersklassen 20-35 år.

Seminaret afholdes tirsdag den 9. april 2024 på vores kontor i Aarhus. Du kan læse mere om seminaret på denne side, hvorfra tilmelding også sker. 
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.