Frivillig acontoskat for selskaber pr. 1. februar 2024

Frivillig acontoskat for selskaber pr. 1. februar 2024

Torsdag den 1. februar 2024 er sidste frist for indbetaling af frivillig acontoskat for indkomståret 2023. Det vil mange af de selskaber, som har udsigt til en større restskat, nok overveje at gøre.

Langt størstedelen af den skat som landets selskaber, fonde og foreninger betaler, bliver indbetalt som frivillig acontoskat. For indkomståret 2021 var det således tilfældet for mere end 2/3 af de 100 mia. kr., som selskaberne m.fl. i alt blev pålignet for dette år. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Sidste frist for frivillige indbetalinger for indkomståret 2023 er torsdag den 1. februar 2024. På samme dato sidste år blev der frivilligt indbetalt selskabsskat med hele 9,9 mia. kr. Det er ikke sikkert, at der bliver indbetalt lige så meget i år, fordi indtjeningen i indkomståret 2023 næppe har været lige så stor som i 2022. På den anden side er den økonomiske tilskyndelse til at foretage frivillig indbetaling i år markant større end sidste år. Det må forventes at øge interessen for at gøre brug af muligheden.

Restskattetillæg og rentesatser
Kort før jul offentliggjorde Skattestyrelsen både satsen for restskattetillæg for selskaber mv. for indkomståret 2023 og satsen for det rentetillæg, som skal betales ved frivillig indbetaling af acontoskat den 1. februar 2024. Du kan se meddelelsen her.

Restskattetillægget er fastsat til 7,7 %, hvilket er 75 % højere end for det foregående år og dermed en fin illustration af renteudviklingen. Tillægget har i de senere år udgjort:

Indkomstår Restskattetillæg
2021 4,3 %
2022 4,4 %
2023 7,7 %

Rentetillægget ved frivillig indbetaling den 1. februar 2024 er fastsat til 1,5 %. Selskaber med udsigt til restskat for indkomståret 2023 kan altså vælge mellem at betale skatten – således som denne kan opgøres på nuværende tidspunkt - den 1. februar 2024 mod et rentetillæg på 1,5 %, eller de kan vente 293 dage og betale skatten den 20. november 2024 mod et restskattetillæg på 7,7 %.

Hverken rente- eller restskattetillægget er fradragsberettiget. For selskaber, der skal låne til betaling af skatten, ligger skillelinjen ved en lånerente på 9,7 %. Kan selskabet låne til en lavere rente, er betaling af frivillig acontoskat den 1. februar 2024 en fordel. Er lånerenten højere, er det bedre at vente til november. Det kan ikke betale sig at indbetale for meget. Den normale rentegodtgørelse til overskydende skat, der for indkomståret 2023 udgør 3,6 %, gives ikke for overskydende skat, der kan henføres til en frivillig indbetaling i februar.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.