Skat ved jordomrejser

Kan det lade sig gøre at blive totalt skattefri, hvis man i en periode rejser rundt i verden?  Altså ikke bare skattefri i Danmark, men også i udlandet. Ja, det kan det faktisk godt. Men rejser du udelukkende for opsparede midler, er skat normalt ligegyldigt. Omvendt forholder det sig, hvis du arbejder og dermed tjener penge undervejs, eller hvis du har en ikke ubetydelig formue, fx aktier, hjemme i Danmark. Så skal du tænke dig om og måske søge rådgivning.

 

Dansk skattepligt

Hvis du bevarer din danske bopæl under en udlandsrejse, bevarer du automatisk også din fulde danske skattepligt. Skal du ud af denne, kræver det som minimum, at du på en bindende aftale, der er uopsigelig for dig, udlejer dit hus eller din lejlighed for en periode på mindst tre år. Men selvom du gør det, er det ikke nogen garanti for, at du kan slippe for dansk skat. Det viser en nylig afgørelse fra Skatterådet.

Sagen handlede om et dansk ægtepar, der havde solgt alt, hvad de ejede for et tage på en flere år lang jordomrejse i deres sejlbåd. Alligevel fastslog Skatterådet, at de fortsat skulle anses for fuldt skattepligtige til Danmark. Det skete med henvisning til, at deres båd måtte anses for at have hjemsted her i landet, og fordi de ikke havde bopæl i udlandet

Afgørelsen – som ikke forekommer ubestridelig - må forstås derhen, at hvis familien var sejlet ud fra en havn i udlandet i et fartøj, der var registret og forsikret i et andet land, ville deres danske skattepligt formentlig være ophørt. En illustration af, at små ting kan have stor betydning.

 

Skat i udlandet

Lykkes det at komme ud af dansk skattepligt, opstår spørgsmålet, om du skal betale skat i de lande, som du undervejs besøger. Også her vil spørgsmålet om bopæl ofte kunne få betydning, ligesom de enkelte landes skatteregler kan være meget forskellige. Helt overordnet kan det dog siges, at det for en periode på måske op til fem år faktisk godt kan være muligt helt at undgå at betale skat, hvis du lader dig registrere i fx UK, men lever som nomade og ikke anskaffer dig en fast bopæl noget sted på jorden.

 

Andre muligheder

Det er vigtigt at være opmærksom på, at elimineringen af den danske skattepligt ikke altid er nødvendig for at undgå dansk skat. Har du planer om at tage job som bartender i Dubai eller som DJ i Monaco skal du således ikke betale skat til Danmark, selvom du beholder din bopæl her, hvis blot dit ophold i udlandet får en varighed på mindst seks måneder, og du i denne periode kun besøger Danmark i op til 42 dage, jf. denne artikel.