Sådan slipper du for dansk skat ved arbejde i udlandet

Historien om Jan Pytlick kunne først læses på TV2.dk, og blev efterfølgende omtalt af flere andre medier, men ingen steder blev årsagen nærmere forklaret. Det er faktisk lidt ærgerligt, for den beror på en skatteregel, som mange danske med job i udlandet bruger.

 

Hovedreglen

Tager du arbejde i udlandet, men beholder din bolig her i landet og måske også lader din kæreste og børn blive her, skal lønnen under udlandsopholdet som altovervejende hovedregel stadig medtages på din danske årsopgørelse. Også selvom du betaler skat af lønnen i arbejdslandet.

Alt for mange tror desværre, at de automatisk er fritaget for dansk skat, hvis de arbejder for en udenlandsk arbejdsgiver og betaler skat i udlandet. Det er man ikke. Skattepligten til Danmark betyder imidlertid ikke, at man skal betale dobbelt skat af den udenlandske løn. I de fleste tilfælde undgås dobbeltbeskatningen ved, at den danske skat nedsættes enten med den andel, der forholdsmæssigt kan henføres til den udenlandske indkomst, eller med den i udlandet betalte skat.

 

Undtagelsen

Hvis dit arbejdsophold i udlandet får en varighed af mindst seks måneder, kan du – ligesom Jan Pytlick formentlig er det – blive omfattet af en særlig regel, der som udgangspunkt eliminerer den danske skat af din udenlandske løn fuldstændig. 

I nogle tilfælde medfører reglen – i alle tilfælde i første omgang – kun en halvering af den danske skat. Det vil som udgangspunkt være tilfældet, hvis du under opholdet i udlandet modtager løn fra en dansk arbejdsgiver, eller opholdet i det enkelte land er under 183 dage.

 

42-dages reglen 

Muligheden for at slippe for dansk skat er underlagt en række betingelser. Den vigtigste er, at du under arbejdet i udlandet højst må besøge Danmark i 42 dage indenfor hver seks måneders periode, og at du ikke må arbejde, når du er her i landet. Det sidste krav var efter alt at dømme nok årsagen til, at Jan Pytlick ikke kunne stå på sidelinjen, da hans hold spillede her i landet.

De 42 dage svarer i grove træk til én uge om måneden, men Skattestyrelsen er meget nøjeregnende med regnskabet med opholdende hér. Det er derfor vigtigt ikke bare at gemme dokumentation for ind- og udrejse, men også at sætte sig ind i reglerne, da en misforståelse af disse kan få store økonomiske konsekvenser.

Ved opgørelsen af de 42 dage tæller dele af et døgn således for en hel dag. Ankommer du derfor til Danmark på en fredag, og rejser du igen den følgende mandag, har du således brugt fire af de 42 dage. Også et ufrivilligt ophold her i landet, fx som følge af sygdom, tæller med.

 

Brug for hjælp? 

På skat.dk findes en side, hvor særreglen er forsøgt forklaret, men næppe mange forstår rutediagrammet. Ønsker du rådgivning om dine muligheder for at bruge særreglen – eller hjælp til at udfylde din danske årsopgørelse under udlandsopholdet – er du velkommen til at kontakte os. Vi har skatteeksperter i alle landets regioner, som kan hjælpe.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.