Pengeregn over arbejdsomme pensionistpar

I januar 2022 blev der indgået en politisk aftale, hvorefter reglerne for modregning af arbejdsindkomst i offentlige pensionsudbetalinger skulle ophæves.

 

Ægtefælles arbejdsindkomst

Første del af aftalen – stop for modregning i pension som følge af en ægtefælles arbejdsindtægt – blev vedtaget sidste år og trådte i kraft 1. januar 2023. Det blev dengang anslået, at ændringen ville komme op mod 100.000 pensionister til gode – endda med betydelige beløb.

Omkring 65.000 folkepensionsmodtagere har således siden nytår i gennemsnit nok fået udbetalt omkring 1.700 kr. mere om måneden før skat, mens ca. 30.000 modtagere af senior- og førtidspension har modtaget næsten 3.000 kr. mere om måneden.

 

Egen arbejdsindkomst

Nu kommer så anden del af ændringen. Beskæftigelsesministeren har således for ganske nylig fremsat det lovforslag, som sætter en stopper for modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt.

Også denne ændring får betydning for temmelig mange og med pænt store beløb. Ifølge lovbemærkningerne skønnes det nemlig, at ændringen umiddelbart vil være til fordel for omkring 40.000 pensionister, men at dette antal vil stige til 50.000 i 2025. De berørte skønnes i gennemsnit at ville få udbetalt omkring 2.500 kr. mere om måneden før skat i pensionsydelse. For de fleste vil skatten formentligt tage lidt over 1/3 af beløbet.

Ændringen får tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023, men der sker ingen umiddelbar regulering af pensionsydelserne. I stedet vil de berørte pensionister få udbetalt det samlede beløb, hvormed de er blevet modregnet i 2023, når den sædvanlige efterregulering af pensionerne finder sted i starten af 2024. Til den tid vil der således være pensionister, der får udbetalt et beløb på over 30.000 kr. før skat.

Der fastsættes særlige regler for ansøgning om beregning og efterbetaling af pension til en efterlevende folkepensionist, som i 2023 har haft indtægt ved personligt arbejde, men som ikke får sit pensionstillæg efterreguleret på grund af en ægtefælles eller samlevers dødsfald. Også dødsboer efter en afdød folkepensionist med arbejdsindkomst i 2023 vil kunne søge om en efterbetaling af pension.

Fra 2024 vil de berørte pensionister få udbetalt højere pensionsydelse lige fra årets begyndelse.

 

Samlet virkning

For de pensionistpar, hvor begge parter har arbejdsindkomst, vil ændringerne samlet set få markant betydning. Er begge ægtefæller folkepensionister vil de kunne se frem til en samlet indkomstfremgang fra i år på omkring 50.000 kr. før skat. For de par, hvor den ene er folkepensionist og den anden modtager senior- eller førtidspension, vil indkomstfremgangen kunne være på over 65.000 kr. før skat.

 

Anden indkomst har stadig betydning

Selvom modregningen stoppes, vil anden indkomst – fx udbetalinger fra private pensionsordninger – stadig kunne føre til nedsættelse af offentlige pensioner.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.