Nyt år - nyt beskatningsgrundlag for din firmabil

 
Tilbage i 2020 blev der indgået en større politisk aftale, hvis sigte var at skaffe 1 mio. grønne biler på landevejene inden udgangen af 2030. Det skulle blandt andet ske ved en omlægning af bilafgifterne og ved en ændret firmabilbeskatning. 

Det sidste betyder, at beskatningsgrundlaget for landets omkring 90.000 firmabiler skal ændres mindst én gang om året frem til og med 2025, fordi den skattepligtige del af bilernes nyvognsværdi op til 300.000 kr. successivt nedsættes, mens den skattepligtige del for den overskydende del successivt øges. Hertil kommer, at den årlige ejerafgift skal indregnes i beskatningsgrundlaget med en stadig højere procent.

I skemaform kan ændringerne fra 2022 til 2023 vises således:

Med hensyn til ejerafgift skal man være opmærksom på, at disse afgifter for det nye år er hævet med ca. 6 %. Det er altså ikke muligt at anvende den i 2022 betalte ejerafgift ved opgørelsen af den skattepligtige værdi af firmabilen i 2023.

For en bil med en nyvognsværdi på 450.000 kr., hvor ejerafgiften på årsbasis stiger fra fx omkring 3.300 kr. i 2022 til 3.500 kr. i 2023, vil ændringerne samlet set medføre en stigning i den skattepligtige værdi på knap 3.500 kr. for hele 2023. Det vil for en topskattebetaler betyde en merskat i 2023 på små 2.000 kr. For mange vil ændringen formentlig kun være på nogle få hundrede kroner.

 

Måske flere ændringer for elbiler og for plug-in hybridbiler

I sommers blev mange firmabilsfolk temmelig oprørte over en politisk aftale, der med virkning fra 2023 ville gøre det dyrere at have en plug-in hybridbil som firmabil. Tanken var, at der for disse – både nye og gamle biler – skulle tillægges 30.000 kr. til nyvognsværdien ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget. Til gengæld skulle der gives et nedslag på 15.000 kr. i beskatningsgrundlaget for de rene elbiler, jf. denne artikel om ændringerne.

Som følge af valgudskrivelsen nåede den politiske aftale imidlertid aldrig at blive udmøntet i lovgivning. Ændringen er derfor ikke trådt i kraft. Den nye regering har endnu ikke meldt ud, hvilke planer den har på firmabilområdet, men det kan næppe udelukkes, at ændringen rent faktisk ender med at blive en realitet senere på året.

 

Genberegning af registreringsafgift

Dagbladet Børsen bragte for nylig en artikel om det vilkårlige skattesmæk, som mange med firmabil rammes af på grund af reglerne om genberegning af registreringsafgiften. I artiklen var der et eksempel med en bil, hvor nyvognsværdien efter genberegningen blev hævet fra 590.000 kr. til 810.000 kr. Noget, der koster en årlig merskat på over 25.000 kr., fordi beskatningsgrundlag stiger med næsten 50.000 kr. 

Umiddelbart ser der ikke ud til at være politisk vilje til at ændre reglerne. Skal du have ny firmabil i 2023, må du derfor nok nøjes med at håbe, at prisniveauet for brugte biler – som har været årsagen til de store genberegningsjusteringer – normaliseres inden da. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.