Depechen-artikel:

Skattelussing til dem, der har en plug-in hybridbil som firmabil

06 juli 2022

Lars Bodín Jacobsen, Director, Skat |

Dem, der kører i rene elfirmabiler, slipper lidt billigere i skat fra næste år, mens dem, der kører i plug-in hybridfirmabiler, til gengæld skal betale mere i skat. Arbejdsgiverbetalt opladning af privatbiler bliver gjort skattefrit.

Efter at reglerne for beskatning af firmabiler har været uændrede i årtier – hvilket virksomhederne har været taknemmelige for – er der i de senere år sket så mange ændringer, at håndteringen af firmabilerne efterhånden er blevet en tidkrævende opgave i de større virksomheder. Alligevel fortsætter man på Christiansborg, hvor regeringen sammen med sine støttepartier for nylig indgik en politisk aftale, hvis sigte er at få flere til at køre i elbil. De nye regler kommer kun til at gælde for en tidsbegrænset periode på fire år (2023 - 2026).

Firmabiler

For såkaldte nulemissionsbiler – de rene elbiler – nedsættes beskatningsgrundlaget (nyvognsværdien) i de fire år med 15.000 kr. om året. For en bil med en nyvognspris på 500.000 kr. vil den skattepligtige værdi opgjort efter 2023-regler, derfor blive nedsat med lidt over 3.000 kr. Det vil give brugeren en skattebesparelse på op omkring 150 kr. om måneden eller ca. 1.800 kr. om året. Nedsættelsen gælder – sådan som vi læser aftalen – for både nye og gamle biler. Beskatningsgrundlaget for alle allerede kørende elfirmabiler skal derfor ændres med virkning fra 1. januar 2023.

Tilsvarende gælder for lavemissionsbiler – plug-in hybridbiler – blot den modsatte vej. For disse skal beskatningsgrundlaget (nyvognsværdien) nemlig hæves med 30.000 kr. om året i hvert af de fire år. Forhøjelsen vil i runde tal koste brugeren af en sådan bil en månedlig merskat på 300 kr., hvis brugeren betaler topskat – eller ca. 3.600 kr. om året. Også denne ændring gælder angiveligt både for nye og gamle biler og rammer derfor også brugere af allerede kørende plug-in hybridbiler, der måske for nylig er leaset for en længere årrække i tiltro til, at beskatningsgrundlaget i hele perioden skulle opgøres efter reglerne på anskaffelsestidspunktet. Næppe nogen af de berørte vil finde dette rimeligt.

Arbejdsgiverbetalt opladning af elbiler på arbejdspladsen

For medarbejdere med elbil eller en plug-in hybridbil som firmabil er det uden skattemæssige konsekvenser, hvis de kan oplade bilen på arbejdspladsen. Værdien heraf er nemlig indregnet i den skattepligtige værdi af bilen.

Tilsvarende har hidtil ikke været gældende for medarbejdere, der vederlagsfrit har kunnet oplade deres private elbil eller plug-in hybridbil på arbejdspladsen. Efter de gældende regler er et sådant personalegode skattepligtigt.

Nu gøres godet skattefrit for perioden 2023 - 2026. Arbejdsgivere gives dermed mulighed for at tilbyde medarbejdere skattefri opladning af deres privatbiler på jobbet, hvilket mange nok vil gøre brug af.

(OBS: Artiklen er ændret den 7. juli 2022. Beskrivelsen af konsekvenserne for firmabiler var på grund af ukorrekte oplysninger fra Skatteministeriet desværre ikke korrekt i førsteudgaven)

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.