Skattelussing til dem, der har en plug-in hybridbil som firmabil

Dem, der kører i rene elfirmabiler, slipper lidt billigere i skat fra næste år, mens dem, der kører i plug-in hybridfirmabiler, til gengæld skal betale mere i skat. Arbejdsgiverbetalt opladning af privatbiler bliver gjort skattefrit.

Efter at reglerne for beskatning af firmabiler har været uændrede i årtier – hvilket virksomhederne har været taknemmelige for – er der i de senere år sket så mange ændringer, at håndteringen af firmabilerne efterhånden er blevet en tidkrævende opgave i de større virksomheder. Alligevel fortsætter man på Christiansborg, hvor regeringen sammen med sine støttepartier for nylig indgik en politisk aftale, hvis sigte er at få flere til at køre i elbil. De nye regler kommer kun til at gælde for en tidsbegrænset periode på fire år (2023 - 2026).

Firmabiler

For såkaldte nulemissionsbiler – de rene elbiler – nedsættes beskatningsgrundlaget (nyvognsværdien) i de fire år med 15.000 kr. om året. For en bil med en nyvognspris på 500.000 kr. vil den skattepligtige værdi opgjort efter 2023-regler, derfor blive nedsat med lidt over 3.000 kr. Det vil give brugeren en skattebesparelse på op omkring 150 kr. om måneden eller ca. 1.800 kr. om året. Nedsættelsen gælder – sådan som vi læser aftalen – for både nye og gamle biler. Beskatningsgrundlaget for alle allerede kørende elfirmabiler skal derfor ændres med virkning fra 1. januar 2023.

Tilsvarende gælder for lavemissionsbiler – plug-in hybridbiler – blot den modsatte vej. For disse skal beskatningsgrundlaget (nyvognsværdien) nemlig hæves med 30.000 kr. om året i hvert af de fire år. Forhøjelsen vil i runde tal koste brugeren af en sådan bil en månedlig merskat på 300 kr., hvis brugeren betaler topskat – eller ca. 3.600 kr. om året. Også denne ændring gælder angiveligt både for nye og gamle biler og rammer derfor også brugere af allerede kørende plug-in hybridbiler, der måske for nylig er leaset for en længere årrække i tiltro til, at beskatningsgrundlaget i hele perioden skulle opgøres efter reglerne på anskaffelsestidspunktet. Næppe nogen af de berørte vil finde dette rimeligt.

Arbejdsgiverbetalt opladning af elbiler på arbejdspladsen

For medarbejdere med elbil eller en plug-in hybridbil som firmabil er det uden skattemæssige konsekvenser, hvis de kan oplade bilen på arbejdspladsen. Værdien heraf er nemlig indregnet i den skattepligtige værdi af bilen.

Tilsvarende har hidtil ikke været gældende for medarbejdere, der vederlagsfrit har kunnet oplade deres private elbil eller plug-in hybridbil på arbejdspladsen. Efter de gældende regler er et sådant personalegode skattepligtigt.

Nu gøres godet skattefrit for perioden 2023 - 2026. Arbejdsgivere gives dermed mulighed for at tilbyde medarbejdere skattefri opladning af deres privatbiler på jobbet, hvilket mange nok vil gøre brug af.

(OBS: Artiklen er ændret den 7. juli 2022. Beskrivelsen af konsekvenserne for firmabiler var på grund af ukorrekte oplysninger fra Skatteministeriet desværre ikke korrekt i førsteudgaven)

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.