Momsfrie virksomheders køb af ydelser i udlandet

Momsfrie virksomheder, der køber ydelser i udlandet, er forpligtet til at lade sig momsregistrere hos Skattestyrelsen. Det skyldes, at de skal betale erhvervelsesmoms af købet. Det gælder uanset om leverandøren er hjemmehørende i et andet EU-land eller i et land udenfor EU, fx i England, USA eller Kina.

Erhvervelsesmomsen beregnes som 25 % af fakturabeløbet omregnet til DKK. På momsangivelsen skal moms af ydelseskøb medtages i feltet ”Moms af køb af ydelser i udlandet med omvendt betalingspligt”. Momsfrie virksomheder har ikke momsfradrag for den erhvervelsesmoms, som de betaler, fordi deres salg er momsfritaget. Momsen ender derfor som en ren omkostning.

Pligten til at lade sig momsregistrere gælder fra og med det første køb. I modsætning til ved køb af varer, hvor der som udgangspunkt først indtræder pligt til momsregistrering ved køb for over 80.000 kr., gælder der ingen beløbsgrænse ved køb af ydelser.

 

Hvilke virksomheder?

De momsfrie virksomheder, som skal momsregistreres ved køb af ydelser i udlandet, omfatter i første række de virksomheder, som betaler lønsumsafgift, fordi deres egne ydelser er fritaget for momspligt, men momspligten gælder også for virksomheder, som hverken er moms- eller lønsumspligtige.

Listen omfatter derfor så forskellige virksomheder som fx læger, tandlæger, fysioterapeuter, massører, kiropraktorer, psykologer, bosteder, bloggere, bedemænd, kørelærere, taxavognmænd, privatskoler, kursusvirksomheder, udlejningsvirksomheder, banker, forsikringsselskaber, fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, zoologiske haver, dyre- og blomsterparker samt kulturelle institutioner, herunder museer og udstillinger. Reglerne gælder også for offentlige virksomheder (heriblandt kommuner og regioner).

 

Hvilke ydelser?

Pligten til at betale erhvervelsesmoms gælder som udgangspunkt for alle typer af ydelseskøb i udlandet. Der skal dog ikke betales erhvervelsesmoms ved køb af nogle få specifikke ydelser i udlandet, når disse også forbruges i udlandet. Det gælder blandt andet hotelovernatninger, restaurationsydelser, adgang til konferencer, messer og sportsbegivenheder, leje af bil i under 30 dage samt taxakørsel (personbefordring).

Som eksempel på udenlandske ydelseskøb, hvoraf der skal betales dansk erhvervelsesmoms, kan nævnes ydelser, der købes hos Facebook, Google, Apple, Dropbox, Adobe, Microsoft og iCloud. Det gælder uanset, at købet måske rent faktisk er faktureret med moms, fordi sælgeren fejlagtigt tror, at salget sker til en dansk privatperson. Det ser vi desværre en del tilfælde af. 

 

Hvis skaden er sket

Skattestyrelsen har stor fokus på momsfrie virksomheder og deres køb af ydelser i udlandet. Vores standardråd til sådanne virksomheder, der på grund af ukendskab til reglerne ikke har ladet sig momsregistrere, er derfor, at de straks bør gøre det, når de bliver opmærksomme på fejlen. Dels for at undgå strafansvar – typisk en bøde – og dels for at undgå at betale flere renter end højst nødvendigt. Krav om efterbetaling af moms tillægges nemlig nu en rente på 0,7 % pr. måned regnet fra det tidspunkt, hvor momsen ellers skulle have været betalt. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.