Momsfælden ved Airbnb-udlejning

Også i Danmark er sommermånederne højsæson for korttidsudlejning af boliger, fx via Airbnb. Det gør mange, mens de enten selv er på ferie eller bor i sommerhus. En del finansierer formentlig ligefrem deres egen ferie ved den slags korttidsudlejning. 

En del af forklaringen på den store interesse for udlejning er givetvis skattereglerne, som betyder, at lejeindtægterne i de fleste tilfælde er skattefrie, hvis udlejningen sker via en platform, som indberetter lejeindtægterne til skattemyndighederne, hvilket fx Airbnb gør. Skattereglerne for Airbnb-udlejning er i øvrigt de samme som for sommerhusudlejning. Du kan læse mere om skattereglerne i denne artikel

Momsreglerne for boligudlejning er desværre temmelig komplicerede. Her skelnes der nemlig dels mellem kort- og langtidsudlejning og dels mellem udlejning af hele boliger og dele af boliger. 

Er der tale om kortidsudlejning af en del af en bolig, skal der betales moms af summen af lejeindtægterne, hvis disse – inklusive eventuel særskilt betaling for el, vand, sengelinned og rengøring mv. - på årsbasis overstiger 50.000 kr.  

Hvis der derimod er tale om udlejning af en hel bolig eller om langtidsudlejning af hele eller dele af en bolig, skal der ikke betales moms uanset størrelsen af lejeindtægterne. 

Korttidsudlejning defineres som lejeaftaler, der hver for sig er på op til én måned. En enkeltstående udlejning for en periode på 6 uger anses således for momsfri langtidsudlejning. Udlejer du derimod din bolig i fx 6 x 1 uge til forskellige lejere, er der tale om korttidsudlejning. 

Hvorvidt der er tale om udlejning af hele eller dele af en bolig, beror efter vores opfattelse på, om du selv bor i huset eller lejligheden under udlejningen. Hvis dette ikke er tilfældet, er udlejningen ikke momspligtig. Heller ikke selvom du måske undtager et eller flere værelser fra udlejningen, fx soveværelset eller kælderen. Du deler nemlig ikke boligen med lejeren og derfor er der momsmæssigt tale om udlejning af hele boligen. 

Bliver du derimod boende og deler boligen med lejeren, er det til gengæld uden betydning, om der er særskilt indgang til den udlejede del, hvis denne ikke er særskilt matrikuleret. I så fald er der tale om delvis udlejning. Det fastslog Landsskatteretten i en afgørelse fra sidste år, hvor et ægtepar ikke fik medhold i, at de ikke skulle betale moms ved kortidsudlejning af den del af deres ejerlejlighed, som udgjorde en selvstændig lejlighed med egen indgang, mens de selv boede i den anden del.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.