Husk at indberette udenlandsk indkomst og formue til SKAT

Den 1. juli 2023 er sidste frist for indberetning af oplysninger til Skattestyrelsen om indkomst fra udlandet i 2022 og om formue i udlandet ved udgangen af 2022.

 

Hvad skal indberettes?

Det er både indkomst fra udlandet og formue i udlandet, der skal indberettes. Når det gælder indkomst fra udlandet, fx løn eller pension, skal der ske indberetning, også selvom der er betalt skat af denne i udlandet.

Når det gælder formue, skal der ske indberetning, hvis du ejer en ejendom i udlandet, har værdipapirer i et udenlandsk depot, eller har penge stående på en bankkonto i udlandet. Det er uden betydning, at afkastet af formuen i udlandet er beskedent.

Når det gælder ejendomme i udlandet, skal der normalt betales dansk ejendomsværdiskat af sådanne, hvilket ikke alle er opmærksomme på, jf. denne artikel.

Hvis du har aktier eller investeringsbeviser i et udenlandsk depot, er det særlig vigtigt at være opmærksom på fristen. Den kan nemlig ikke forlænges, ligesom der ikke kan dispenseres fra denne, og indberetter du ikke oplysninger om aktierne allerede for købsåret, mister du muligheden for at få fradrag for eventuelle tab på disse. Dette er altså realiteten for aktier købt i 2021 og tidligere, hvis de ikke er indberettet på nuværende tidspunkt.

Manglende indberetning af aktieinvesteringer kan føre til nærmest uhyrlige resultater. I en sag fra 2021 fik en enke efter en investor således en i princippet unødvendig skatteregning på omkring 800.000 kr., fordi hendes mand ikke havde indberettet aktier i et depot i Luxemburg. Du kan læse mere om sagen i denne artikel.  

De oplysninger, der skal indberettes, er identifikationsoplysninger for de købte aktier (ISIN), oplysning om antal købte aktier, om anskaffelsessummen og om købsdatoen.

 

Konsekvenser ved manglende indberetning

Manglende indberetning af udenlandsk indkomst eller formue straffes med et skattetillæg på 100 kr. pr. dag, som fristen overskrides med, dog højst med et beløb 2.500 kr. pr. år.

Tillægget pålægges også selvom den udenlandske indkomst eller formue er helt uvæsentlig. På nordjyske.dk kunne man således tilbage i februar måned læse en historie om en færøsk kvinde bosiddende i Nordjylland, som ikke havde fået indberettet, at begge hendes børn havde en konto i en bank på Færøerne. Hun måtte derfor på børnenes vegne betale et skattetillæg på i alt 5.800 kr., hvilket svarede til op mod halvdelen af børnenes opsparing.

Desværre er historien ikke enestående. Ifølge oplysninger fra Skattestyrelsen er der for indkomstårene 2019 og 2020 henholdsvis 145 og 174 personer under 18 år, det vil sige børn og unge, som er blevet pålagt et sådant skattetillæg.

Der kan godt søges om fritagelse for betaling af tillægget, men skatteyderens alder har i denne forbindelse ingen betydning. I en afgørelse fra 2021 fastslog Landsskatteretten således, at der ikke var grundlag for at fritage en pige på ni år for tillægget, uagtet at den manglende indberetning angik et beløb, der var mindre end personfradraget.

 

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.