Firmajulegaver i 2023 – sådan er skattereglerne

Firmajulegaver i 2023 – sådan er skattereglerne

I BDO har vi medarbejdere for længst valgt vores firmajulegave for i år. Vi bestemmer nemlig selv, hvad vi vil have. Allerede i sidste måned fik vi således tilsendt et link til et katalog med de gaver, som vi i år kunne vælge mellem. Når det sker i så god tid, skyldes det et ønske om at undgå, at de mest populære gaver ender med at være udsolgt hos leverandøren. Årets gavehit har været en airfryer, men der er også mange, som har valgt stegepander eller en Panthella-lampe.

Reglerne i 2023
Der opereres med to beløbsgrænser. En arbejdsgiver kan i løbet af hele 2023 skattefrit give tingsgaver til sine medarbejdere til en værdi – forstået som arbejdsgiverens kostpris inklusive moms - af op til 1.300 kr. Heri indgår julegaven med 900 kr. Det sidste har kun betydning, hvis den høje beløbsgrænse overskrides. I så fald anses alle gaver – bortset fra julegaven, hvis denne ikke har en værdi over 900 kr. – nemlig for skattepligtige. 

En medarbejder, der i løbet af året har modtaget gaver til en samlet værdi på 500 kr. – fx i form af en æske chokolade til påske, en kasse specialøl op til sommerferien og/eller billetter til fodboldkampe, koncerter og teaterforestillinger – og som til jul modtager en julegave til en værdi af 900 kr., vil således være skattepligtig af de 500 kr., fordi den samlede værdi af gaverne overstiger grænsen på 1.300 kr.

Det er medarbejderen selv, der i givet fald har ansvaret for, at det skattepligtige beløb kommer med på årsopgørelsen. Det er vores erfaring, at beløbsgrænserne sjældent overskrides. Det er derfor nok ikke de store beløb, der indberettes.

For god ordens skyld bemærkes, at der ved vurderingen af om beløbsgrænsen på de 1.300 kr. er overskredet, ikke skal medtages nogen værdi af tingsgaver, der gives til en medarbejder i anledning af en privat mærkedag, fx en rund fødselsdag, bryllup eller sølvbryllup. Den slags gaver er nemlig altid skattefrie, hvis de ikke overstiger et passende niveau for den slags. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Gavekort
Selvom det er nemt – og derfor populært - at gøre det, så kan det være problematisk at give elektroniske gavekort som firmajulegave. Det skyldes, at gavekort som udgangspunkt sidestilles med kontanter og derfor udløser beskatning, hvis gavekortet har en meget bred anvendelsesmulighed. Det gælder blandt andet for gavekort til specifikke forretninger - herunder supermarkeder- og til stormagasiner og handelsstandsforeninger. 

Der findes dog ikke en egentlig grænse for antallet af gavemuligheder, men i de ordninger med digitale julegavekataloger, som visse leverandører af firmajulegaver tilbyder, kan der som oftest vælges mellem op mod 25 forskellige gaver. 

Skatterådet har tidligere i år blåstemplet et koncept, hvor en ordning med et digitalt katalog ønskedes udvidet med en facilitet, hvorefter medarbejderne til en start skulle indtaste oplysninger om køn, alder og interesseområder. På basis heraf kunne der herefter sammensættes et katalog med maks. 20 gavemuligheder, men udvalgt blandt hele 20.000 produkter. Altså et individualiseret gaveudvalg. Dette havde rådet intet at indvende mod. Det er nærliggende at tro, at denne koncepttype vil vinde udbredelse i de kommende år, da dette alt andet lige vil øge chancen for, at medarbejderne rent faktisk får en julegave, som de vil være glade for. Du kan læse mere om afgørelsen i denne artikel.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.