Den skattefrie firmajulegave - udsigt til et større udvalg

Der skal ikke betales skat af en julegave fra ens arbejdsgiver, hvis værdien af gaven ikke overstiger et årligt fastsat beløb, der for 2022 udgjorde 900 kr. Det ved næsten alle.

Skattereglerne stammer fra en tid, hvor julegaven fra firmaet som oftest bestod af en købmandskurv, hvis indhold nøje var udvalgt af indehaveren. I dag outsourcer flere og flere virksomheder opgaven med at finde på julegaver til medarbejderne til virksomheder, der har specialiseret sig i at levere den slags. Gaver er blevet big business.  

I praksis vælger medarbejderne i så fald normalt selv, hvad de skal have i julegave. Det sker ved, at de modtager en mail med et link til et digitalt julegavekatalog, hvor der typisk kan vælges mellem 20-25 gavemuligheder. Antallet er på ingen måde tilfældigt. Skattereglerne bygger nemlig groft sagt fortsat på en illusion om, at det er arbejdsgiveren, der har valgt julegaven. Derfor må der ikke være et ubegrænset udvalg. Ud fra praksis antages det, at der højst må være op til 25 gaver at vælge imellem.

Umiddelbart skulle man tro, at dette var rigeligt til, at alle ville kunne finde en gave, som de ville blive glade for at modtage. Sådan er det imidlertid ikke. Hvert år kan der op mod jul ses opslag på blandt andet Facebook og på dba.dk, hvor firmajulegaver søges solgt eller byttet til noget andet. 

Nu er der imidlertid fundet en løsning på, hvordan antallet af utilfredse gavemodtagere kan reduceres. Skatterådet har således i en nylig offentliggjort afgørelse blåstemplet et koncept, som giver mulighed for mere individuelle kataloger.

 

Valg af gaver ud fra egne interesser

Sagen handlede om en formentlig større virksomhed, der ønskede at tilbyde sine danske medarbejdere en firmagave, der på den ene side opfyldte betingelserne for at være skattefri, men som samtidig gav mulighed for, at gaveudvalget hos en udbyder på nettet ikke behøvede at være ens for alle medarbejdere.

Konceptet indebar, at medarbejderne ville modtage et link til en hjemmeside, hvor de til en start kunne afgive oplysninger om køn, alder og interesseområder. Ud fra disse oplysninger ville hjemmesiden blandt mere end 20.000 produkter sammensætte et katalog med max. 20 gavemuligheder. Gaveudvalget ville dermed blive individualiseret. Kun i de tilfælde, hvor to medarbejdere indtastede præcis samme oplysninger, ville de således få samme gaver at vælge mellem.

Både Skatterådet og Skattestyrelsen godkendte konceptet. Der blev ved afgørelsen især lagt vægt på, at medarbejderne ikke via deres input kunne diktere en bestemt afgrænsning af produkterne, fx til køkkengrej, men alene angive interesseområder, ligesom de ikke ville kunne gå tilbage og ændre i deres oplysninger efter at have set det præsenterede gaveudvalg.

 

Ikke en hjælp for alle

Der er efter vores opfattelse tale om en pragmatisk afgørelse, som vil være til glæde for alle de virksomheder, der bruger eksterne gaveleverandører. Der er desværre stadig ikke fundet en løsning for de – især mindre – virksomheder, som gerne vil give deres medarbejdere et elektronisk gavekort til lokale forretninger. Sådanne gavekort sidestilles fortsat med kontanter og er derfor skattepligtige. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.