Ejerleder – stift fond, inden du emigrerer

Ejerleder – stift fond, inden du emigrerer

Har I planer om at flytte til udlandet, men ikke besluttet, hvor I vil bosætte jer, kan I måske få hjælp fra en ny rapport, der giver overblik over personbeskatningen i hele 52 lande. 
At flytte til udlandet for en længere periode – måske for altid – kræver mange overvejelser og bør planlægges i god tid. Selvom skat kan være en stor ting, så bør skatten ikke være afgørende for, hvor man vælger at bosætte sig. Boligen, klimaet, og sundhedssystemet, samt ikke mindst mulighederne for hurtigt og nemt at kunne rejse til stedet fra Danmark og retur igen, har i de fleste tilfælde langt større betydning.

Dermed ikke sagt, at skattereglerne i tilflytningslandet er uden betydning. De bør derfor også tages i betragtning. Især af de lidt eller meget formuende. Mange lande tilbyder nemlig særlige skatteordninger til velhavende udlændige.

BDO International har udgivet en rapport, der under overskriften ”Global Opportunities for Relocation” giver et overblik over de vigtigste personskatteregler i 52 lande. Heri kan man blandt andet læse om de særlige regler for ”Non-Habitual Residents” i Portugal, og om muligheden for at undgå arveafgift ved fx at flytte til Malaysia. Se rapporten her.

Havelågebeskatning i Danmark
Personer, hvis fulde skattepligt til Danmark ophører, beskattes ved fraflytningen af urealiserede gevinster på værdipapirer, herunder først og fremmest aktier. Det har især betydning for ejerledere (hovedaktionærer).

Beskatningen sker ud fra værdien på fraflytningstidspunktet. Er der tale om aktier i et ikke-børsnoteret selskab, kan det være tilrådeligt at forelægge værdiansættelsen for skattemyndighederne og få deres accept af denne for at få vished om skattens størrelse. 

Der kan under visse betingelser opnås henstand med betalingen af den skat, som udløses af exitbeskatningen. I så fald skal skatten som udgangspunkt først betales i takt med, at der udloddes udbytte fra selskabet, eller der sælges aktier i dette. Læs mere om skat ved fraflytning til udlandet i denne publikation.

Stiftelse af fond 
Ejerledere gør sig jævnligt overvejelser om at stifte en fond med henblik på at videreføre hele eller dele af ejerskabet til deres virksomhed gennem denne. Er det tanken, at fonden tillige skal have et velgørende formål, er der mulighed for at overdrage ejerskabet helt uden beskatning, hvilket er meget gunstigt. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Hvis overvejelserne om stiftelse af en fond sker i sammenhæng med overvejelser om fraflytning til udlandet er det vigtigt, at tingene sker i den rigtige rækkefølge. Skatterådet har nemlig i en helt ny afgørelse fastslået, at et holdingselskabs skattefrie overdragelse af datterselskabsakter til en velgørende fond, ville betyde, at der af hovedaktionærens henstandssaldo – opstået ved fraflytning til udlandet – skulle betales et beløb svarende til værdien af de aktier, som fonden modtog. Var fonden stiftet inden fraflytningen, ville dette være undgået, ligesom fraflytningsskatten ville have været mindre. Du kan læse afgørelsen her

Vi kan hjælpe
Ønsker I rådgivning omkring de skattemæssige konsekvenser ved fraflytning til udlandet, er du velkommen til at kontakte os. Det samme gælder, hvis I ønsker hjælp til at blive registreret korrekt hos skattemyndigheder mv. i det land, som I vil flytte til. Vi har kolleger i 1.800 byer i 164 lande. 
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.