Brev fra Skat til borgere med virksomhedsunderskud

I slutningen af august måned sendte Skattestyrelsen brev til en række borgere, der på deres årsopgørelse for 2022 har fratrukket et virksomhedsunderskud. Brevet bar overskriften ”Du har muligvis ikke ret til at trække dit underskud fra” og rummede blandt andet følgende passus:

 

Vi kontrollerer virksomheder som din

Det er dyrt at lave fejl, når det kommer til fradrag for underskud i en personligt ejet virksomhed. Er reglerne ikke fulgt, skal man betale det manglende beløb tilbage – plus renter for op til tre år. Virksomheder som din kan komme til at betale op til 60.000 kr. tilbage i skat for denne fejl.

Vi har hos Skattestyrelsen fået oplyst, at brevet er sendt til 3.068 personer, som driver en personlig ejet virksomhed og som har fratrukket underskud af virksomhed på under 50.000 kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022. Herudover er brevet sendt til 1.511 unge skatteydere, som modtager SU, og som har fratrukket underskud – uanset beløbsstørrelse - af virksomhed i 2022. Sidstnævnte breve rummer ikke det ovenstående afsnit om størrelsen af en mulig efterskat.

Styrelsen oplyser desuden, at formålet med brevet er at få modtagerne til at overveje, om de driver en erhvervsmæssig virksomhed, eller om de driver en ikke-erhvervsmæssig virksomhed.

Om den i brevet angivne størrelse af en mulig efterskat oplyser styrelsen, at beløbet er beregnet som den skat, der skal efterbetales, hvis der i hvert af de tre år er fratrukket et underskud på 50.000 kr., altså i alt 150.000 kr., idet skatten er sat til 40 % heraf.

 

Kommentar

Målgruppen for brevet er tydeligvis personer, der driver en virksomhed, som år efter år giver underskud og som derfor i skattemæssig forstand måske har karakter af en hobbyvirksomhed. Underskud ved den slags virksomhed er ikke fradragsberettiget. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Udsendelsen af brevet er et godt eksempel på moderne skattekontrol, hvor gammeldags manuel gennemgang af indkomstopgørelser er afløst af en maskinel udsøgning af tilfælde, hvor noget tyder på, at der kan være fejl eller mangler ved den indberettede indkomst.

I BDO synes vi generelt godt om tiltag, hvor Skattestyrelsen skriver ud til borgere, der er blevet udsøgt på denne måde. Vi er imidlertid ikke så begejstrede for de breve, der er udsendt til personer, som har fratrukket underskud. Af to årsager.

For det første, fordi der blandt modtagerne af brevene formentlig er en del ejere af solceller eller vindmølleandele, som på grund af skattemæssige afskrivninger ofte har små underskud flere år i træk, men som ikke kan karakteriseres som hobbyvirksomhed.

For det andet, fordi ”truslen” om en efterregning på 60.000 kr. ikke bygger på modtagerens forhold, men er et standardbeløb. Det fremgår imidlertid ikke af brevet, og beløbet virker så skræmmende, at det måske får nogen til at slette deres underskudsfradrag på årsopgørelsen, selvom der ikke er grund til det. Vi råder derfor modtagerne af den slags breve til at søge rådgivning, inden de gør noget.
 
Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.