Beskatning af børn og unges aktieinvesteringer

Beskatning af børn og unges aktieinvesteringer

Interessen blandt unge for at investere i aktier er stærkt stigende. Både Danmarks Statistik og Finans Danmark har således lavet undersøgelser, der viser, at der særligt under coronakrisen var mange i aldersgruppen 18-29 år, der fik smag for at investere.

Også unge under 18 år kan investere, om end de kun kan gøre det med deres forældres samtykke. En del unge har formentlig investeret deres konfirmationspenge i aktier, og nogle har måske ligefrem fået aktier i dåbsgave eller i konfirmationsgave. For børn og unge – både over og under 18 år – er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er uden betydning, hvad der investeres i, hvis de ikke har anden indkomst (løn/SU).

 

Beskatning af aktieindkomst

Når det gælder aktier, der købes for såkaldt ”frie midler” – det vil sige for en almindelig opsparing – beskattes både udbytter og gevinster ved salg som aktieindkomst. Det betyder, at der skal betales 27 % i skat af indkomst op til 58.900 kr. (2023) og 42 % af indkomst herudover. Udbytte af aktier, der er modtaget som gave fra forældrene, beskattes dog hos forældrene frem til udgangen af det år, hvori den unge fylder 18 år. Se nærmere herom i denne artikel.

De første 27 % er en endelig skat. Det betyder, at skatteværdien af et personfradrag ikke kan modregnes i denne skat. En teenager, der i foråret investerede sine konfirmationspenge i Novo Nordisk-aktier og som allerede modtog udbytte af disse i august måned, har altså ikke mulighed for at få den ved udbetalingen indeholdte udbytteskat tilbage. Og et ungt menneske, der i år har solgt aktier med en gevinst på fx 10.000 kr., vil senest til foråret skulle betale skat med 2.700 kr., selvom den pågældende har et uudnyttet frikort. Det er næppe alle klar over.

Investeringslystne unge, der ikke har anden indkomst og som gerne vil undgå aktieskatten, kan opnå dette ved i stedet at investere i kapitalindkomstbeskattede værdipapirer. Det vil fx sige i investeringsbeviser i visse akkumulerende investeringsforeninger. Her kan skatteværdien af personfradraget nemlig modregnes i skatten af afkastet.

 

Aktiesparekonti

For unge, der på grund af løn- og/eller SU-indkomst, udnytter deres personfradrag fuldt ud, vil investering via en aktiesparekonto som udgangspunkt være fordelagtigt. Det skyldes, at der kun betales 17 % i skat af både aktiegevinster og af aktieudbytte på en aktiesparekonto mod altså mindst 27 % af aktieindkomst af frie midler. I tilfælde af tab er det blot vigtigt, at aktiesparekontoen ikke lukkes, hvis skatteværdien af tabet skal kunne udnyttes på et senere tidspunkt.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.