Aktiebeskatning hos selskaber

Når selskaber investerer i aktier, afhænger beskatningen af disse dels af størrelsen af ejer- og stemmeandel og dels af, hvorvidt aktierne er noteret på en børs eller ej, idet aktierne inddeles i fire forskellige grupper. 

  1. Koncernselskabsaktier – aktier hvor investorselskabet besidder majoriteten af stemmerne i targetselskabet og dermed har kontrol med dette. Størrelsen af ejerandelen er uden betydning.
  2. Datterselskabsaktier - aktier hvor investorselskabet ejer mindst 10 % af selskabskapitalen. Stemmeandelen er uden betydning.
  3. Skattepligtige porteføljeaktier – aktier der handles på en børs, og hvor investorselskabet ejer mindre end 10 % af targetselskabet og ikke har kontrol over dette.
  4. Skattefrie porteføljeaktier - ikke-børsnoterede aktier i selskaber, hvori investorselskabet ejer mindre end 10 % af kapitalen og ikke har kontrol over dette. Stemmeandelen er uden betydning. 

Når det gælder børsnoterede aktier, er det uden betydning, hvor i verden aktien er noteret. Børsnoterede aktier defineres nemlig som aktier, der handles på enten et reguleret marked – hvilket i Danmark vil sige Nasdaq OMX CPH – eller på en multilateral handelsfacilitet, hvilket i Danmark vil sige First North. Hos selskaber anses First North-aktier altså for noterede, hvilket de ikke gør hos private investorer. Denne forskel bortfalder dog ved udgangen af 2023, hvorefter også privates First North-aktier skal anses for børsnoterede, jf. denne artikel

De skattefrie porteføljeaktier omfatter først og fremmest mindre ejerandele i danske aktie- og anpartsselskaber samt tilsvarende ikke-børsnoterede andele i udenlandske selskaber. 

 

Beskatning 

Koncern- og datterselskabsaktier er helt skattefrie. Det betyder, at hverken udbytte af aktierne eller gevinster på disse skal medregnes ved indkomstopgørelsen hos investorselskabet. Til gengæld kan tab på sådanne aktier heller ikke fratrækkes. 

Skattefrie porteføljeaktier er ikke helt skattefrie, idet udbytte af sådanne aktier skal medregnes i indkomsten hos investorselskabet for 70 %’s vedkommende. Gevinster ved salg beskattes ikke og tab kan ikke fratrækkes. Den kun delvise beskatning af udbytte – der medfører en effektiv skat på 15,4 % - og skattefriheden for gevinster, er jævnligt til politisk debat. I et nyligt svar til Folketingets Skatteudvalg oplyste skatteministeren, at det vil give statskassen en umiddelbar gevinst på 1,6 mia. kr. årligt, hvis både gevinster og udbytter blev beskattet fuldt ud. 

For børsnoterede aktier – skattepligtige porteføljeaktier – er både udbytter og gevinster skattepligtige i sin helhed, ligesom tab kan fratrækkes. Gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet, hvilket kan give store udfordringer, hvis der investeres i aktier, der i første omgang stiger voldsomt, men som sidenhen falder meget. Det vil nemlig til en start give selskabet en stor skatteregning, og har selskabet ikke anden indkomst, som det efterfølgende tab kan modregnes i, ender selskabet med at have betalt skat af penge, som det reelt ikke har tjent. På nordjydske.dk kunne der således for nylig læses en artikel om et selskab, der havde modtaget et skattekrav på 22,4 mio. kr. som følge af en urealiseret gevinst på nogle porteføljeaktier.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.