Udsigt til momsudfordring for udbydere af kurser til private

Hidtil har der ikke skullet moms på deltagergebyret til kurser i fx madlavning, strikning, pileflet og fotografering, men Skattestyrelsen er på vej med et styresignal, der vil ændre den nuværende praksis.

Efter gældende praksis anses undervisningsydelser over en bred kam for fritaget for moms. Efter Skattestyrelsens opfattelse er denne praksis imidlertid på flere områder i strid med EU-retten. Allerede sidste år varslede Skatteministeriet derfor, at styrelsen ville ændre praksis. Dette har nu udmøntet sig i, at styrelsen har sendt udkast til hele fire såkaldte styresignaler om praksisændringen i høring. Virkningstidspunktet for denne kendes endnu ikke, men det bliver tidligst en gang til foråret. Allerede nu bør de berørte virksomheder dog forberede sig på den nye praksis.

Praksisændringen får betydning for en lang række udbydere af undervisning til private, herunder først og fremmest for motionscentre og for arrangører af kurser om fritidsaktiviteter.

 

Holdtræning i fitnesscentre

Mens de foreningsdrevne fitnesscentre helt er fritaget for at betale moms af deres kontingentindtægter, så gælder der andre regler for de privatejede centre. De er efter gældende praksis kun fritaget for at betale moms af deres indtægter ved holdtræning – fx spinning, jumping, cirkeltræning, yoga og zumba – som er blevet sidestillet med andre former for undervisning.

Denne sidestilling vil Skattestyrelsen nu ophæve, hvilket vil gøre alle typer af kontingenter til privatejede fitnesscentre momspligtige. Dette vil kunne gøre det dyrere at gå til holdtræning sådanne steder.

 

Kurser for private

Praksisændringen vil betyde, at der fremadrettet skal lægges moms på deltagerbetalingen ved kurser for privatpersoner. Det vil derfor fx ramme kurser i madlavning og bagning, kurser i alle former for håndarbejde (syning, strækning og hækling), kurser i blomsterbinding og pileflet, kurser i kunstmaling og fotografering, kurser i fluefiskeri, kurser i slægtsforskning samt IT-kurser. 

Praksisændringen rammer også mere individuelle former for undervisning rettet mod private, herunder fx klaverundervisning og lektiehjælp.

Aftenskoler og daghøjskoler mv. bliver ikke omfattet af praksisændringen, som derfor primært får betydning for private virksomheder, der udbyder kurser rettet mod private. Kun hvis udbyderen har en omsætning på under 50.000 kr. og dermed er fritaget for momsregistrering, vil kursusgebyret kunne faktureres uden moms.

 

Afledte konsekvenser

Momsregistrerede virksomheder, der i dag sælger kurser til private uden moms, har i dag ingen eller kun begrænset fradrag for deres købsmoms, idet den del af købsmomsen, som kan henføres til den momsfrie aktivitet, ikke kan fradrages. Hvis praksis ændres som planlagt, vil momspligten for kursusgebyrerne medfører, at disse virksomheder vil få fradrag for deres fulde købsmoms.

 

Tilmeld dig vores gratis webinar

Fredag den 9. september 2022, kl. 09.00, afholder vi et halv times gratis webinar, hvor vi fortæller nærmere om den varslede praksisændring og dennes betydning. Du kan tilmelde dig webinaret her

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.