Transfer Pricing: Under seks måneder til 60-dages-fristen udløber

Et halvt år kan synes som lang tid, men det er det bestemt ikke for de selskaber, som er forpligtet til at indsende TP-dokumentation umiddelbart efter sommerferien, og som endnu ikke er i mål med denne.

Tilbage i januar sendte Skattestyrelsen brev til alle de selskaber, der på baggrund af oplysningerne i deres selvangivelse (oplysningsskema) for indkomståret 2020, ser ud til at være omfattet af de nye regler, hvorefter Transfer Pricing-dokumentation automatisk skal indsendes til Skattestyrelsen senest 60 dage efter indberetningen af indkomsten (selvangivelsesfristen). Selskaber med kalenderårsregnskab skal dermed indsende deres TP-dokumentation for indkomståret 2021 senest mandag den 29. august 2022. 

Brevet var alene en påmindelse om at huske de nye regler, og det er der god grund til. For selskaber, der får brug for ekstern assistance til udarbejdelsen af dokumentationen, eller som ønsker et eksternt tjek af denne, inden den indsendes, er det således nok snart sidste chance at indgå aftaler herom, hvis det skal kunne nås inden fristen. 

Udarbejdelsen af TP-dokumentation kan nemlig være en omstændelig affære, og fristen er ultimativ. Det nytter således ikke at søge Skattestyrelsen om fristforlængelse. Tværtimod sanktionerer Skattestyrelsen fristoverskridelser med bøder, der normalt fastsættes til ikke under 125.000 kr. pr. år. Det gælder også, selvom det måske efterfølgende viser sig, at dokumentationen er i orden, og at der ikke er grundlag for kritik af de interne priser og vilkår. Du kan læse mere om bødepraksis i denne artikel.

To typer af dokumentation

En TP-dokumentation består dels af en Master File og dels af en Local File. Begge dele skal indsendes til Skattestyrelsen. Den første omtales almindeligvis som fællesdokumentationen og indeholder en overordnet beskrivelse af koncernen og dennes interne transaktioner, samt vilkårene for disse, mens den lokale dokumentation kun beskriver de forhold, som gælder for det enkelte selskab.

For koncerner med hovedsæde i Danmark vil fællesdokumentationen skulle udarbejdes her, mens datterselskaberne udenfor Danmark typisk selv udarbejder den dokumentation, som de kan blive afkrævet. Det omvendte vil være tilfældet for koncerner med hovedsæde uden for Danmark. Enkelte danske datterselskaber kan måske komme i den situation, at moderselskabets Master File endnu ikke er klar, når datterselskabet skal indsende sin dokumentation til Skattestyrelsen. I så fald accepterer styrelsen, at datterselskabet indsender moderselskabets fællesdokumentation for det forrige indkomstår, hvis blot denne dokumentation ikke er mere end et år gammel.

Det centrale i enhver TP-dokumentation er ikke beskrivelsen af de koncerninterne transaktioner, men derimod kravet om dokumentation for, at disse sker på armslængdevilkår. Noget som ofte kan være ganske ressourcekrævende.

Risiko for fejlregistrering

Det er vores indtryk, at nogle af de selskaber, som modtog servicebrev fra Skattestyrelsen i januar, alene modtog det, fordi de ved en fejl er noteret i styrelsens systemer som værende dokumentationspligtige. På grund af den hårde bødepraksis er det derfor vigtigt, at selskaberne er opmærksomme på, at bilaget til selvangivelsen om kontrollerede transaktioner udfyldes korrekt.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål, eller ønsker I assistance til udarbejdelsen af TP-dokumentation, er du velkommen til at kontakte os. Vi har TP-eksperter, som dækker alle landets regioner.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.