Slut med at bruge SKAT som bank

Virksomheder med store indeståender på deres skattekonto kan godt begynde at overveje, hvor de fremover skal placere pengene. Den 15. juni 2022 tvangsudbetaler Skattestyrelsen nemlig beløb over 200.000 kr.

Normalt kan virksomhederne kun have et positivt indestående – altså en kreditsaldo – på deres skattekonto på op til 200.000 kr. Som en del af covid-19-lovgivningen blev denne beløbsgrænse imidlertid forhøjet. Først til 10 mio. kr. Senere til astronomiske 100 mia. kr. Siden den 1. februar 2022 har grænsen ligget på 350 mio. kr.

Den primære årsag til forhøjelsen af loftet var i sin tid et ønske om at afbøde den mulige økonomiske ulempe i form af negative bankrenter, som udskydelsen af en række betalingsfrister for A-skat og moms mv. gav de virksomheder, som rent faktisk godt kunne have betalt til tiden. 

Oprindelig var det planen, at muligheden for store indeståender skulle stoppe den 1. juni 2022, men i slutningen af april måned sidste år vedtog Folketinget et af regeringen fremsat lovforslag om at forlænge ordningen til og med den 1. maj 2023.

Nu har regeringen så skiftet mening, og ud af det blå har skatteministeren fremsat et nyt lovforslag, hvorefter muligheden for store indeståender pludselig kun skal løbe til og med den 14. juni 2022. Fra onsdag den 15. juni 2022 vil grænsen igen lyde på 200.000 kr., og beløb herudover vil på denne dato blive udbetalt til virksomhedens NemKonto. 

Forslaget begrundes med, at ordningen er blevet misbrugt derved, at virksomhederne ikke kun har foretaget indsætninger på deres skattekonto til dækning af fremtidige betalinger af skat og moms, men helt generelt har indbetalt overskydende likviditet på skattekontoen. Ifølge lovforslaget var der således ved udgangen af januar 2022 et samlet indestående på ca. 47 mia. kr., som ikke kunne forklares med kommende betalinger. Der er dog alene tale om et øjebliksbillede. Ifølge beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser af ændringen forventer regeringen, at der vil skulle udbetales 36 mia. kr. til virksomhederne den 15. juni 2022.

 

Kommentar

Vi anser det næsten for givet, at lovforslaget bliver vedtaget. De virksomheder, som har store beløb stående på deres skattekonto, kan derfor godt begynde at overveje, hvor og hvordan de skal placere pengene, når Skattestyrelsen midt i uge 24 tvangsudbetaler beløb over 200.000 kr.

Vi stiller os lidt uforstående overfor regeringens udsagn om, at muligheden for høje indeståender afvikles på grund af misbrug, da de oplyste beløb angiveligt har været nogenlunde de samme i hele ordningens løbetid. Vi har således tidligere fået oplyst, at 189.000 virksomheder ved udgangen af 2020 havde et positivt indestående på deres skattekonto med et samlet beløb på 49,2 mia. kr. svarende til et gennemsnitligt indestående på omkring 260.000 kr., jf. denne artikel. Dengang blev dette ikke anset for et misbrug af ordningen.

Og i et svar til Folketingets Skattevalg af den 19. april 2021 oplyste den daværende skatteminister, at virksomheder med en kreditsaldo på deres skattekonto ved udgangen af februar måned 2021 havde et samlet indestående på knap 34,6 mia. kr. Heller ikke dette blev anset for misbrug.

Det er på den baggrund vores opfattelse, at det mulige misbrug næppe er den eneste årsag til, at afviklingen af ordningen nu fremrykkes med 10,5 måneder.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.