Kreditsaldo på skattekontoen

Blandt andet for at reducere statens lånebehov blev der sidste år åbnet for, at virksomheder kan have større beløb stående på deres skattekonto, og det har ganske mange benyttet sig af.

Skattestyrelsen åbnede i sidste uge for adgangen til den såkaldte skatteliste. Oversigten over, hvor meget skat landets selskaber, fonde og foreninger betalte for indkomståret 2019. Det samlede beløb lød på 72,4 mia. kr. og er det højeste i den periode, hvor styrelsen har offentliggjort tallene, jf. denne pressemeddelelse fra Skattestyrelsen.

De 72,4 mia. kr. kom fra lidt over 87.000 selskaber, men blandt disse var der mange relativt små bidragsydere. De 100 største selskabsskattebetalere bidrog således alene med mere end halvdelen af beløbet, og de fik alle en personlig hilsen fra skatteministeren med tak for deres indsats for vækst og arbejdspladser.

For 2020 forventes der ikke overraskende en nedgang i det samlede selskabsskatte-provenu, men indbetalingerne af frivillig acontoskat for dette år tyder dog på, at nedgangen måske ikke bliver så stor, som mange frygter. Det kan du læse mere om i denne artikel.

 

Indeståender hos Skattestyrelsen

Virksomhedernes indbetalinger af moms, A-skat og selskabsskat mv. sker til deres skattekonto hos Skattestyrelsen. En konto, der som udgangspunkt kun i meget beskedent omfang kan have en saldo i virksomhedens favør, altså en kreditsaldo. Normalt udbetaler Skattestyrelsen således helt automatisk alle beløb over 200 kr., men virksomhederne kan dog hæve udbetalingsgrænsen til 200.000 kr. 

Med virkning fra 7. maj 2020 blev reglerne midlertidigt ændret, så udbetalingsgrænsen nu kan hæves til hele 100 mia. kr. Perioden er flere gange blevet forlænget. Senest til 1. juni 2022.

Formålet med at hæve loftet var tosidet. For det første for at hjælpe virksomhederne med at undgå negative bankrenter som følge af udskydelse af betalingsfristerne for moms og A-skat. Der betales nemlig ikke negative renter af indeståender på skattekontoen. For det andet for at reducere statens lånebehov dels som følge af de samme fristudskydelser og dels til brug for udbetaling af kompensationer til coronaramte virksomheder.

Og virksomhederne synes at have taget den nye mulighed til sig. Det viser nedenstående ikke-reviderede tal, som vi har fået oplyst hos Skattestyrelsen. De viser, hvor mange virksomheder, der havde en kreditsaldo på deres skattekonto – og med hvor store beløb – ved udgangen af henholdsvis 2019 og 2020:

Da reglerne blev indført, blev det præciseret, at formålet med disse ikke var, at skattekontoen skulle fungere som alternativ til en bankkonto. Det synes virksomhederne at have respekteret. 

En virksomhed, der har en kreditsaldo på sin skattekonto, kan til enhver tid få udbetalt beløbet helt eller delvist ved at sænke det valgte loft for udbetaling. Udbetaling sker normalt inden for fem dage. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.