Skattereglerne for firmajulegaver i 2022

Det er den tid på året, hvor mange arbejdsgivere gør sig overvejelser omkring årets julegave til medarbejderne. Gavekort er en nem og derfor populær løsning, men den slags fører ikke desto mindre jævnligt til skattesager.

Tilbage i 2016 viste en undersøgelse, at den gennemsnitlige firmajulegave havde en værdi på omkring 550 kr. På grund af de siden da forløbne seks år ligger gennemsnittet i år nok nærmere de 700 kr. I en nylig artikel i Børsen kunne man således læse, at virksomhedernes julegaveforbrug ifølge en af landets store gaveleverandører alene fra 2021 til 2022 er steget med ca. otte procent. En stigning som efter vores vurdering ikke kun beror på inflationen, men nok lige så meget er et udslag af det øgede fokus på medarbejderpleje på grund af vanskelighederne med at skaffe arbejdskraft.

Sidste år var mulighederne for at give skattefrie gaver til medarbejderne ekstraordinært gunstige på grund af de særlige regler om coronagavekort. Disse regler er trods en ihærdig indsats fra flere sider ikke blevet videreført. Det betyder, at reglerne er tilbage dér, hvor de var i 2020 og tidligere, og det er beløbsgrænserne også.

 

Reglerne i 2022

Der opereres med to beløbsgrænser. En arbejdsgiver kan i løbet af hele 2022 skattefrit give tingsgaver til sine medarbejdere til en værdi af 1.200 kr. Heri indgår julegaven med 900 kr. Det sidste har kun betydning, hvis den høje beløbsgrænse overskrides. I så fald anses alle gaver – bortset fra julegaven, hvis denne ikke har en værdi over 900 kr. – nemlig for skattepligtige. 

En medarbejder, der i løbet af året har modtaget gaver til en samlet værdi på 500 kr. – fx i form af en æske chokolade til påske, en kasse specialøl op til sommerferien og/eller billetter til fodboldkampe, koncerter og teaterforestillinger – og som til jul modtager en julegave til en værdi af 800 kr., vil således være skattepligtig af de 500 kr., fordi den samlede værdi af gaverne overstiger grænsen på 1.200 kr.

Det er medarbejderen selv, der i givet fald har ansvaret for, at det skattepligtige beløb kommer med på årsopgørelsen. Det er vores erfaring, at beløbsgrænserne sjældent overskrides. Det er derfor nok ikke de store beløb, der indberettes.

For god ordens skyld bemærkes, at der i den høje beløbsgrænse ikke skal medtages nogen værdi af tingsgaver, der gives til en medarbejder i anledning af en privat mærkedag, fx en rund fødselsdag, en bestået eksamen eller sølvbryllup. Den slags gaver er nemlig altid skattefrie, hvis de ikke overstiger et passende niveau for den slags. Det kan du læse mere om i denne artikel.

 

Gavekort

I mange virksomheder modtager medarbejderne et link til et digitalt julegavekatalog, hvori de selv kan vælge deres julegave. Den slags er i orden, hvis blot der ikke kan vælges mellem mere end ca. 25 forskellige gaver. I så fald anses det for en tingsgave.

I alle andre tilfælde sidestilles gavekort med kontanter og udløser derfor beskatning. Det gælder især de populære smartbokse samt gavekort til stormagasiner eller handelsstandsforeninger, hvor gavekortet har en meget bred anvendelsesmulighed.

Det er en udbredt misforståelse, at skattemyndighederne ser igennem fingrene med gavekort af beskeden værdi. Det gør de ikke. Så sent som sidste år blev der således offentliggjort en afgørelse, hvor en kommune blev pålagt at lønindberette en række gavekort med en pålydende værdi på kun 150 kr.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.