Skat og moms ved bygge- og montageopgaver i udlandet

Verden er så småt ved at åbne igen oven på coronapandemien. Det betyder, at vi nok snart vil se en stigning i antallet af danske virksomheder, der sender medarbejdere til udlandet. Det giver moms- og skattemæssige overvejelser.
 
Virksomheder med opgaver i udlandet bør især være opmærksom på følgende problemstillinger:

  1. Medarbejdernes skattemæssige stilling
  2. Betaling for social sikring af medarbejderne
  3. Virksomhedens mulige skattepligt i udlandet
  4. Momsregistrering i udlandet

 

Medarbejdernes skat

Hvorvidt medarbejderne vil skulle betale skat i det land, de sendes til, afhænger af flere forhold. Først og fremmest af længden af deres ophold, hvilket land de udsendes til, samt om de under udstationeringen modtager løn fra deres danske arbejdsgiver eller fra en udenlandsk virksomhed, fx fra et datterselskab eller en filial af den danske virksomhed.

Det er naturligvis medarbejdernes eget ansvar at afklare deres egne skatteforhold. Reglerne er imidlertid komplicerede, og mange udsendte havner desværre efterfølgende i problemer, som de ofte anser arbejdsgiveren for helt eller delvist ansvarlig for. Derfor tilråder vi altid, at arbejdsgiveren på forkant bekoster udarbejdelsen af en lille vejledning til medarbejderne om de ting, som de skal være opmærksomme på. Se i denne forbindelse eventuelt en artikel fra vores Viden Om-serie om skat ved arbejde i Norge.

 

Sociale bidrag

Medarbejdere, der sendes til udlandet, fortsætter som udgangspunkt med at være omfattet af danske regler for sygesikring, sygedagpenge, familieydelse mv. I så fald skal arbejdsgiveren ikke betale sociale bidrag for medarbejderne i det land, de sendes til, hvilke bidrag mange steder ellers kan være ganske betydelige.

Der findes imidlertid undtagelser, ligesom der ofte er formelle forhold – udfyldelse af blanketter – som der skal tages højde for. For ikke efterfølgende at blive mødt med krav om betaling af bidrag bør forholdet derfor klarlægges inden udsendelsen.

 

Virksomhedens skat

Bygge-, anlægs- og monteringsarbejder i et andet land udgør normalt altid et såkaldt ”fast driftssted” fra første dag. Det betyder, at den danske virksomhed skal betale skat i det pågældende land af overskuddet/avancen af opgaven, medmindre andet er aftalt i den dobbeltbeskatningsoverenskomst, som Danmark måtte have med det pågældende land. Det er det heldigvis i mange tilfælde. Du kan læse mere om reglerne i denne artikel.

Den omstændighed, at der skal betales skat i udlandet, udgør ikke nødvendigvis nogen ulempe i økonomisk forstand, fordi den udenlandske skat som udgangspunkt vil kunne modregnes i skatten i Danmark, men skattepligten kan være en betydelig administrativ byrde på grund af krav om lokal registrering og særskilte regnskaber.

 

Momsregistrering

Som udgangspunkt kan en dansk virksomhed uden problemer sende medarbejdere til udlandet, uden at det medfører krav om momsregistrering dér, men der findes undtagelser. Det gælder især i forhold til håndværksydelser. Altså arbejde på fast ejendom. Udsendelse af håndværkere og montører til fx Norge vil således næsten altid medføre krav om lokal momsregistrering, jf. denne artikel. Når det gælder projekter indenfor EU, skal man være opmærksom på, at reglerne kan variere fra land til land.  

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.