Moms ved arbejde i Norge

25 marts 2015

Flere og flere danske virksomheder arbejder i Norge. Momsmæssigt giver det anledning til en hel del papirarbejde, fordi Norge ikke er medlem af EU. Det er besværligt, men ikke til at komme uden om.

Danske virksomheder, der sælger ydelser til virksomheder i andre EU-lande, er vant til at kunne fakturere deres arbejde uden moms, fordi salg af ydelser er omfattet af reglerne om reverse charge (omvendt betalingspligt). Det betyder, at køberen skal betale erhvervelsesmoms.

Denne ordning gælder imidlertid ikke ved salg af ydelser på det norske marked, fordi Norge ikke er medlem af EU. Danske virksomheder, der sælger ydelser for mere end 50.000 NOK årligt, skal således som hovedregel momsregistreres i Norge, hvis de udfører arbejde på fast ejendom, udfører installations- eller monteringsarbejde eller udfører service på løsøre.

En dansk installationsvirksomhed, der får til opgave at renovere en række el-tavler i Norge, skal således momsregistreres dér. Det samme gælder en tømrervirksomhed, der skal udskifte vinduer i ejendomme i Norge, samt virksomheder, der fx skal lakere gulve, støbe fundamenter eller montere stålspær. Også medarbejderne skal registreres. De skal have et såkaldt byggekort, hvis de skal arbejde inden for bygge og anlæg.

Momsregistrering i Norge kræver, at den danske virksomhed får en norsk repræsentant, som er ansvarlig for bogføring og indberetning af moms til de norske myndigheder. Ofte er det en advokat eller revisor, som påtager sig at virke som repræsentant.

Når den danske virksomhed fakturerer sin norske kunde, skal momsrepræsentantens navn og adresse fremgå af fakturaen, og fakturabeløbet skal tillægges norsk moms (25 %). Det er tilladt at fakturere i en anden valuta end NOK, men momsbeløbet skal i givet fald vises i NOK.

Hvis den danske virksomhed bruger underleverandører til en del af arbejdet, skal disse også momsregistreres i Norge. Parterne skal således fakturere hinanden med norsk moms, og den danske virksomhed kan modregne denne købsmoms i sin norske salgsmoms.

Hvis den danske virksomhed tager udstyr til en værdi af over 10.000 NOK med til Norge til brug for arbejdet dér, skal der betales importmoms, med mindre der enten er udstedt et såkaldt ATA Carnet med en beskrivelse af udstyret eller lavet en liste over dette, som er stemplet af det norske toldvæsen ved indrejsen i Norge.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.