Skat, når din arbejdsgiver betaler dit abonnement hos TV2 Play

Et arbejdsgiverbetalt abonnement hos en streamingtjeneste anses normalt for et skattepligtigt personalegode, der som udgangspunkt ikke er dækket af nogen bundgrænse.

Det er i dag helt almindeligt, at arbejdsgivere betaler for deres medarbejderes mobiltelefoner, iPads og bærbare computer. 

En del virksomheder betaler også for alle eller nogle af de ansattes abonnementer hos en streamingtjeneste, enten som en del af et mobilabonnement eller som et rent streamingabonnement hos fx TV2 Play.

Den slags kan nemt give skattemæssige udfordringer hos medarbejderne, fordi et arbejdsgiverbetalt abonnement hos en streamingtjeneste uanset formen hverken er dækket af reglerne om arbejdsgiverbetalt internetadgang i hjemmet - hvilket som oftest er helt skattefrit - eller af reglerne om fri telefon, der beskattes med et fast beløb på 3.000 kr. (2022). Adgangen til en streamingtjeneste anses for et særskilt gode, som der typisk skal betales skat af.

I nogle tilfælde vil der nok kunne argumenteres for, at der består et arbejdsmæssigt behov for adgangen til streamingtjenesten. På grund af det brede udvalg hos tjenesterne vil dette faktum dog næppe være tilstrækkeligt til, at godet ligefrem i overvejende grad vil kunne anses for ydet af hensyn til den ansattes arbejde og dermed omfattet af bundgrænsen på 6.600 kr. (2022) for den slags. I alle tilfælde findes der ikke offentliggjorte afgørelser fra praksis, hvor dette er accepteret.

I princippet vil godet kunne være skattefrit efter den såkaldt ”lille” bagatelgrænse på 1.200 kr. (2022). Det er den grænse, hvor julegaver fra arbejdsgiveren medtages under. Medarbejdere, der både får en julegave og et arbejdsgiverbetalt abonnement hos en streamingtjeneste, vil derfor nok altid komme over bagatelgrænsen med den konsekvens, at kun julegaven forbliver skattefri.

 

Beskatning

Værdien af en arbejdsgiverbetalt streamingtjeneste beskattes hos medarbejderen med et beløb svarende til det, som medarbejderen selv skulle have betalt for et sådant abonnement. Dette er ikke nødvendigvis identisk med arbejdsgiverens faktiske udgift til tjenesten.

Beskatningen sker som personlig indkomst, men der skal ikke betales AM-bidrag af beløbet. Det betyder, at godet beskattes med en marginalskat på ca. 52 %. 

Arbejdsgiveren er forpligtet til at indberette godet til Skattestyrelsen. Sker det, kommer beløbet automatisk med på medarbejderens årsopgørelse.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.