Sådan undgår I arbejdsudlejeskat for udenlandsk arbejdskraft

Hør indlæg fra Skattestyrelsen, når vi holder gå-hjem-møde i Aalborg og Vejle om reglerne for, hvornår danske virksomheder skal betale arbejdsudlejeskat, hvis de benytter udenlandsk arbejdskraft. Det er gratis at deltage.

Ifølge en analyse fra Dansk Industri var der i oktober 2021 hele 266.000 fuldtidsbeskæftigede udlændinge på det danske arbejdsmarked. Det var rekordhøjt og svarede til knap 11 % af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse. Med den nuværende mangel på arbejdskraft vil tallet sikkert vokse i de kommende år.

Langt de fleste udlændinge er ansat i danske virksomheder, mens en mindre del er sendt hertil af en udenlandsk virksomhed fx for at udføre et anlægs- eller montagearbejde her i landet. Og endelig er der en gruppe af udlændige, som danske virksomheder har hyret gennem udenlandske underleverandører til at udføre specifikke opgaver.

Det sidste giver ofte skattemæssige udfordringer, fordi virksomhederne skal indeholde dansk arbejdsudlejeskat med 35,6 % af vederlaget til en udenlandsk underleverandør, hvis der er tale om leje af arbejdskraft og ikke om udførelse af entreprisearbejde. Noget som desværre ikke er nemt at afgøre og som derfor ustandselig giver anledning til skattesager, jf. denne artikel.

 

Gratis gå-hjem-møder

Det er vores erfaring, at især vikarbureauer, montage- og produktionsvirksomheder, virksomheder indenfor landbrug, gartneri og skovbrug samt bygge- og entreprenørvirksomheder henter arbejdskraft hos udenlandske underleverandører.

Derfor inviterer vi nu repræsentanter for disse virksomheder – samt alle andre virksomheder, der gør brug af udenlandsk arbejdskraft – til et gå-hjem-møde, hvor vi vil fortælle om vores erfaringer med sager om arbejdsudlejeskat. På mødet vil en repræsentant for Skattestyrelsen tilsvarende fortælle om deres erfaringer på området.

Møderne finder sted på følgende dage:

  • Tirsdag den 1. februar 2022, kl. 15.30-17.30 i Aalborg
  • Mandag den 7. marts 2022, kl. 15.30-17.30 i Vejle

Begge steder vil vi efter mødet være vært ved et mindre traktement. Det er gratis at deltage. Du kan læse mere om møderne og tilmelde dig via dette link.

 

Ny dom om arbejdsudlejeskat

Reglerne om indeholdelse af arbejdsudlejeskat gælder også, hvis de udenlandske medarbejdere kommer fra et koncernforbundet selskab. Dette fremgår af et nyligt svar fra skatteministeren til Folketingets Skatteudvalg.

Og reglerne gælder endda også, selvom den danske virksomhed har indeholdt udenlandsk skat af vederlaget og afregnet denne til en udenlandsk skattemyndighed, jf. denne nye dom fra retten i Randers.

I sagen blev et entreprenørselskab dømt til at betale arbejdsudlejeskat med et samlet beløb på ca. 1,3 mio. kr. som følge af, at selskabet havde anvendt polsk og ukrainsk arbejdskraft i forbindelse med nogle byggeopgaver. Den omstændighed, at arbejdskraften var hyret gennem danske selskaber, gjorde ingen forskel, da indeholdelsespligten påhviler den, for hvem arbejdet i den sidste ende udføres. Udover skattebeløbet blev virksomheden dømt til at betale sagsomkostninger til statskassen med et beløb på 100.000 kr. Hertil kommer egne sagsomkostninger med et næppe mindre beløb.   

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.