Mange foreninger har fået brev fra SKAT

På grund af ændrede skatteregler skal alle foreninger med et såkaldt udbyttefrikort senest den 1. juli 2022 give besked til Skattestyrelsen om, hvorvidt de har et udelukkende velgørende formål eller ej.

Der findes formentlig omkring 100.000 foreninger i Danmark, herunder ca. 11.000 idrætsforeninger, ca. 9.000 andelsboligforeninger, ca. 2.600 ejerlejligheds- og grundejerforeninger samt alle mulige andre foreninger med vidt forskellige formål.

En del af disse foreninger har for nylig fået brev fra Skattestyrelsen. Det har de, fordi de hos styrelsen er registreret som indehaver af et udbyttefrikort. Det betyder, at de kan modtage udbytte af aktier, uden at der indeholdes udbytteskat.

Normalt er investering i aktier ikke noget, som foreninger i almindelighed gør meget i, men de senere års stigende aktiekurser har i kombination med negative bankrenter måske fået flere end ellers til at gøre det, ligesom der kan være foreninger, der af historiske eller lokale årsager har en større eller mindre beholdning af aktier.

Nye skatteregler fra 2023

Foreninger er som udgangspunkt kun skattepligtige af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed, herunder af overskud ved udlejning af fast ejendom. Formueafkast i form af renteindtægter, gevinster på aktier samt udbytter af samme har derfor hidtil været friholdt for beskatning.

Med virkning fra 2023 kommer der nye regler. Det skyldes en tilpasning til EU-regler og betyder, at visse foreninger fremover skal betale 15 % skat af udbytte af aktier. Gevinster ved salg af aktier vil fortsat være skattefri.

De nye regler gælder kun for foreninger, der ikke har et almenvelgørende eller almennyttigt formål. Det vil først og fremmest sige de mange andelsboligforeninger. For velgørende foreninger er ændringen uden betydning.

Alle foreninger med udbyttefrikort skal udfylde en blanket

Uanset at ændringen af skattereglerne kun har betydning for en mindre gruppe foreninger, skal alle de foreninger, der i dag har et udbyttefrikort, senest den 1. juli 2022 give besked til Skattestyrelsen om, hvorvidt de er almenvelgørende/almennyttige eller ej.

De foreninger, som ikke (udelukkende) er almenvelgørende eller almennyttige, skal udfylde blanket 06034 og vil med virkning fra 1. januar 2023 blive slettet fra frikortsdatabasen. Sletningen betyder, at der vil blive indeholdt udbytteskat, når foreningen modtager udbytte af sine aktier. Disse foreninger skal fremover hvert år indsende selvangivelse (oplysningsskema) til Skattestyrelsen.

De foreninger, som har et udelukkende almenvelgørende eller almennyttigt formål, skal udfylde blanket 06035 og bevarer deres udbyttefrikort. Ved indsendelsen af blanketten skal disse foreninger vedlægge en kopi af deres vedtægter og seneste regnskab til brug for en stikprøvekontrol af, om betingelserne for at have et udbyttefrikort er opfyldt.

Konsekvenser for fordelingsnøgle

For de foreninger, der både har erhvervsmæssige indtægter og som også har investeret i aktier, vil de nye regler efter vores vurdering medføre, at den fradragsberettigede andel af fællesomkostningerne stiger, da udbytteindtægten må kunne sammenlægges med de erhvervsmæssige indtægter ved udregningen af den fradragsberettigede andel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.