Iværksætteropsparing for dem, der allerede har en virksomhed

Reglerne om fradrag for indskud på en etableringskonto eller en iværksætteropsparing er ikke kun interessant for dem, der har planer om at starte egen virksomhed, men også for dem, der allerede er i gang.

I skattereglerne er der god hjælp at hente for dem, der sparer op til etablering af selvstændig virksomhed. Der gives nemlig skattefradrag for indskud på en etableringskonto eller en iværksætteropsparing i et pengeinstitut. Der er tale om et fremrykket fradrag. Når virksomheden er i gang, og pengene hæves til betaling af fx udstyr eller husleje, modregnes det hævede beløb i udgiften, men det ændrer ikke ved, at der er penge at tjene ved at bruge reglerne.

Muligheden for fradrag gælder ikke kun for dem, der vil starte egen virksomhed fra bunden, men også for dem, som køber en eksisterende virksomhed eller som køber sig ind i en sådan. Hvis du står for at skulle købe en andel af en ejendomsmæglerforretning, en tandlægeklinik, en lægepraksis eller en anden af de virksomheder, som ofte har flere ejere, kan du derfor også bruge reglerne.

Reglerne kan også bruges af dem, der allerede har etableret sig. Enten med henblik på at bruge opsparingen i den allerede startede virksomhed. Eller til brug for en ny virksomhed.

 

Til brug for den eksisterende virksomhed

Det mest almindelige er, at der indskydes penge på en etableringskonto eller en iværksætteropsparing i årene op mod etableringen, men faktisk kan der også indskydes for det år, hvor virksomheden starter og for de efterfølgende fire år. Og som noget helt særligt kan reglerne i disse år bruges, uden at der skal sættes penge ind på kontoen. Altså fradrag uden pligt til at binde pengene på kontoen. Det er en mulighed, som mange nye selvstændige desværre overser.

Du kan læse mere om reglerne i denne publikation.

 

Til brug for en ny virksomhed

Skattestyrelsen har hidtil haft en holdning om, at fradrag mere end fire år efter den første etablering kun kan godkendes, hvis den første virksomhed er afhændet eller lukket. Dette synspunkt er imidlertid nu skudt ned af Landsskatteretten i en netop offentliggjort afgørelse.

Sagen handlede om en mand, der i 2005 havde købt en landbrugsejendom og dermed etableret selvstændig virksomhed. Han havde ikke anvendt hverken etableringskontomidler eller penge fra en iværksætteropsparing til dette køb.

For indkomståret 2018 indskød landmanden et beløb på 500.000 kr. på en iværksætteropsparing. Det skete på baggrund af en lønindkomst på ca. 1,8 mio. kr., idet manden havde lønarbejde ved siden af sit landbrug, som han fortsat drev.

Landsskatteretten fastslog, at manden var berettiget til dette fradrag, idet reglerne må forstås sådan, at der kan opnås fradrag for indskud på grundlag af lønindkomst, når det sker med henblik på etablering af en ny virksomhed, hvis tidligere indskudte beløb er hævet, eller der ikke tidligere har været foretaget en sådan opsparing.

 

Kun for de virkelig interesserede 

For god ordens skyld tilføjes, at reglerne ikke kan bruges til skattetænkning. Det kan således ikke betale sig at indskyde penge på en af disse konti alene for at opnå skattefradrag. Der sker nemlig efterbeskatning, hvis der ikke etableres en virksomhed.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.