Gaver til kunder: Fuldt fradrag både skatte- og momsmæssigt

Når virksomheder giver gaver til deres kunder, er det ikke et udslag af gavmildhed, men for at fremme salget. Helt på samme måde som en rabat. Skatte- og momsmæssigt er det imidlertid ikke helt så enkelt.

På skat.dk blev der for nylig offentliggjort en afgørelse, hvor Skatterådet bekræftede, at en virksomhed både skatte- og momsmæssigt havde fuldt fradrag for udgifter til indkøb af gaver, der blev bortgivet til kunder.

Det mest overraskende ved sagen er ikke så meget udfaldet, men mere det forhold, at virksomheden overhovedet fandt anledning til at bede om en forhåndsgodkendelse. Noget der tyder på, at fradragsretten havde væsentlig økonomisk betydning for virksomheden, men som samtidig illustrerer den usikkerhed, der især på momsområdet ofte opstår om denne.

 

En højttaler i tilgift for et abonnement

Sagen handlede om at virksomhed, der solgte abonnementer primært til private. Virksomheden planlagde en kampagne med salg af to forskellige typer abonnementer, hvor kunden i forbindelse med nytegningen ville modtage enten en højttaler, noget TV-tilbehør eller et par høretelefoner. 

De produkter, der blev givet som gave, var ikke en del af virksomhedens naturlige sortiment, og havde en værdi mellem ca. 700 kr. og 1.250 kr. inklusive moms. Aftalerne blev indgået for en periode på mindst seks måneder, men kunden havde mulig for at bryde aftalen før tid. I så fald ville kunden være forpligtet til at tilbagelevere den modtagne gave.

 

Skat

I sin afgørelse fastslog Skatterådet, at udgifterne til indkøb af gaverne ville kunne fradrages fuldt ud ved indkomstopgørelsen som en driftsomkostning. Der var således ikke tale om repræsentation med begrænset fradragsret, men heller ikke om en reklameudgift. Afgørelsen blev begrundet med, at gaverne efter rådets opfattelse var en biydelse til salget af abonnementerne. 

 

Moms

Skatterådet tiltrådte virksomhedens opfattelse af, at der ikke skulle beregnes udtagnings-moms til udligning af fradraget for købsmoms ved indkøb af gaverne. Rådet lagde herved vægt på, at kunden modtog tilgiften samtidig med tegningen af abonnementet, at aftalen om abonnementet og gaven blev markedsført som ét samlet køb, og at prisen på abonnementerne var den samme, selvom kunden ikke ønskede en gave.

 

Kommentar

Afgørelsen er som sådan ikke banebrydende i forhold til tidligere afgørelser. Det er dog tilfredsstillende at se, at det forhold, at gaverne ikke var en del af virksomhedens almindelige produktsortiment – hvilket vi ser flere og flere eksempler på – ikke blev tillagt momsmæssig betydning. Det kan man nemlig ikke altid tage for givet, jf. denne helt nye afgørelse, hvor udfaldet blev et andet på grund af andre omstændigheder. 

Herudover er afgørelsen en vigtig påmindelse om, at skatte- og momsreglerne altid bør gives en tanke allerede i forbindelse med udformningen af et næsten hvilket som helst kampagnemateriale. Fx skal man generelt være forsigtig med at bruge ordet ”gratis”, ligesom præmier, der gives bort, fx i forbindelse med konkurrencer på Facebook, kan udgøre en særlig udfordring. Se i denne forbindelse denne artikel om et tilfælde, hvor der skulle betales udtagningsmoms af et større antal iPads, der blev brugt som præmier.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.