De bøvlede momsregler om tilgift

I en ny afgørelse tiltrådte Landsskatteretten, at en kursusvirksomhed skulle betale udtagningsmoms med over 200.000 kr. af et parti iPads, som var indkøbt til anvendelse som præmier i konkurrencer for hurtig tilmelding.

Ved tilgift forstås noget ekstra. Noget som man typisk får med eller oveni, når man køber en vare eller ydelse – uden merbetaling vel at mærke. 

Formålet med en tilgift er naturligvis at fremme virksomhedens salg, men tilgiften kan have mange former og forskelligt indhold. Nogle gange er tilgiften identisk med hovedydelsen. Det er tilfældet, hvis man kan købe to par sko og kun skal betale for det ene. Andre gange er tilgiften et supplement til hovedydelsen. Det gælder fx, når køberen af en ny barnecykel får en cykelhjelm til barnet med i købet. Og endelig er der tilfælde, hvor tilgiften er uden sammenhæng med hovedydelsen. Fx en biografbillet ved køb af et bestemt par solbriller. 

 

Momsreglerne

Selvom alle godt ved, at en tilgift uanset arten altid er en salgsfremmende foranstaltning og intet andet, så skelnes der i momsmæssig henseende mellem, om køberen betaler for tilgiften – så denne er udtryk for en rabat – eller om der er tale om en gave til kunden.

Hvis det sidste er tilfældet – at der reelt er tale om en gave i momslovens forstand – skal virksomheden betale udtagningsmoms af tilgiften ved udleveringen af denne, hvis virksomheden ved indkøbet har fratrukket købsmomsen. Udtagningsmomsen beregnes som 25 % af indkøbsprisen for tilgiften og svarer dermed til købsmomsen.

Der findes ingen regler for, hvornår en tilgift anses for en gave. Det beror på en konkret vurdering. Det er i denne forbindelse køberens opfattelse af forholdene, som er afgørende for, hvordan forholdet skal håndteres hos sælger, og derfor har sælgers begrebsanvendelse i annoncer mv. ofte afgørende betydning.

Skattestyrelsen anfører i sin egen juridiske vejledning, at det kun er i de færreste tilfælde, at overdragelse af varer og ydelser som led i salgsfremmeordninger kan betegnes som egentlige gaver – i alle tilfælde når den ”gratis” vare indgår som en naturlig del af virksomhedens sortiment. En helt ny afgørelse fra Landsskatteretten viser imidlertid, at man skal være varsom, og at styrelsen i praksis faktisk rejser sager herom.

 

Kursusvirksomheden

Sagen handlede om en kursusvirksomhed, der primært solgte kurser til virksomheder, og som i 2014 havde indkøbt et større antal iPads, der bl.a. blev anvendt som præmier i konkurrencer på Facebook. Det foregik typisk på den måde, at det i et opslag blev anført, at der blev trukket lod om et antal iPads blandt de først tilmeldte til et bestemt kursus.

Skattestyrelsen havde krævet, at virksomheden skulle betale udtagningsmoms med et beløb på 215.852 kr. for de 364 iPads, som var anvendt som præmier i tilmeldingskonkurrencerne på Facebook, idet der ifølge styrelsen var tale om en gave. Denne afgørelse blev tiltrådt af Landsskatteretten, der i sin afgørelse fremhævede, at prisen for de solgte kurser var den samme, uanset om kunden tog imod en iPad eller ej.

 

Kommentar

Afgørelsen er en vigtig påmindelse til virksomheder, der anvender tilgift, om betydningen af på forhånd at overveje, hvordan en tilgift skal præsenteres i markedsføringsmateriale og i opslag på de sociale medier, idet dette meget vel kan have betydning for den momsmæssige behandling af tilgiften.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.