Firmabilbeskatning – SKAT er vendt på en tallerken

Skattestyrelsen har skiftet mening og erkender nu, at myndighederne ikke kan tilsidesætte beskatningsgrundlaget for en leaset firmabil, selvom leasingselskabet har anskaffet bilen til en markant lavere pris end listeprisen.

For firmabiler, der anskaffes af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering, fastsættes beskatningsgrundlaget for brugeren af bilen i første omgang ud fra bilens nyvognspris inklusive fabriksmonteret ekstraudstyr. For leasede firmabiler er det derfor som udgangspunkt leasingselskabets købspris for bilen, der er afgørende for størrelsen af beskatningsgrundlaget.

På grund af sin indkøbsvolumen og sit markedskendskab hænder det dog, at leasingselskaberne er i stand til at købe biler til priser, der ligger langt under de normale listepriser. Det har i de senere år ført til en række sager, hvor Skattestyrelsen har gjort gældende, at myndighederne ikke er bundet af det beskatningsgrundlag, som leasingselskaberne oplyser, hvis dette ligger langt under den normale nyvognspris. Et synspunkt som faktisk er tiltrådt af Landsskatteretten, jf. denne artikel fra sidste år.

Nu har Skattestyrelsen imidlertid skiftet mening og har erkendt, at der juridisk ikke har været det nødvendige grundlag for den tidligere praksis. Styrelsen har derfor udsendt et udkast til et såkaldt styresignal, hvori der gives mulig for genoptagelse af skatteansættelsen for de firmabilfolk, der har fået ændret deres beskatningsgrundlag.

I styresignalet anføres, at der nu kan støttes ret på det beskatningsgrundlag, som oplyses af leasingselskabet, hvis bilen er korrekt indregistreret. Det betyder, at prisen skal overholde mindstebeskatningsprisen, ligesom der ikke må være beregnet en negativ importøravance. 

 

Begrænset betydning

Der er næppe nogen med en leaset firmabil, der af egen drift har anvendt et højere beskatningsgrundlag end det af leasingselskabet oplyste. Derfor får praksisændringen umiddelbart kun betydning for de relativt få, som har fået ændret deres beskatningsgrundlag på skattemyndighedernes initiativ. 

Til gengæld vil der nok være en større gruppe, som i nogle år har haft et – set udefra – pænt lavt beskatningsgrundlag og som qua praksisændringen nu ikke længere er i farezonen for at få ændret dette. 

Reglerne om genberegning af registreringsafgift for leasingbiler må i øvrigt antages at have reduceret fordelen for leasingselskaberne – og dermed for mange af dem med firmabil – ved at kunne indkøbe biler til priser, der ligger under listeprisen. Denne genberegning fører nemlig ofte til markant højere beskatningsgrundlag, jf. denne artikel om den frustration, som disse regler giver. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.