En træls historie om firmabiler

I den seneste udgave af Depechen bragte vi – på grund af ukorrekte oplysninger fra Skatteministeriet – desværre en fejlbehæftet artikel om konsekvenserne af en politisk aftale om ændring af reglerne for firmabiler. 

Artiklen handlede om, at skatten fra nytår reduceres en smule for dem, der har en ren elbil som firmabil, mens det bliver dyrere for dem, der har en plug-in-hybridbil som firmabil. I begge tilfælde under forudsætning af, at den politiske aftale rent faktisk bliver udmøntet i et lovforslag, der vedtages, hvilket som følge af udsigten til et snarligt valg ikke er en given ting.

Ændringen består i, at der for elbiler skal gives et fradrag på 15.000 kr. i beskatningsgrundlaget, mens der for plug-in-hybridbiler skal foretages et tillæg til beskatningsgrundlaget på 30.000 kr.

Til brug for artiklen havde vi hos Skatteministeriet fået oplyst, at den politiske aftale skulle forstås derhen, at fradraget, henholdsvis tillægget skulle ske i det beløb, der udregnes som en procentdel af nyvognsprisen.

Det var desværre ikke rigtigt. Efter udsendelsen af nyhedsbrevet modtog vi en mail fra Skatteministeriet om, at deres tidligere oplysning til os ikke var rigtig. De 15.000 kr. henholdsvis 30.000 kr. skal fratrækkes henholdsvis tillægges nyvognsværdien. Altså inden udregningen af den skattepligtige værdi heraf. Den økonomiske betydning for dem, der har en hybridbil som firmabil, bliver derfor ikke helt så dramatiske som først antaget.

Vi skyndte os naturligvis at korrigere vores artikel, men hvis du var mellem dem, der læste artiklen, inden vi fik den korrigeret, har du måske ikke opdaget det.

Du kan læse den korrigerede artikel her.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.