En skitur til 110 mio. kr. – om skat på personaleudflugter

Grænserne for, hvad virksomhederne arrangerer for deres medarbejdere som en del af den almindelige personalepleje, har flyttet sig ganske meget over tid. Det har skattereglerne desværre ikke.

For nylig kunne man på finans.dk læse en artikel om, at ledelsen i madudbringningsvirksomheden Just Eat Takeaway – der har sit udspring i Danmark, men som i dag har hovedsæde i London – er kommet i stormvejr, efter at den i en periode med faldende aktiekurs angiveligt brugte et beløb på omkring 15 mio. euro på at invitere sine cirka 5.400 medarbejdere på en fire dages skitur til Schweiz. 

I den samlede pris, der svarede til knap 21.000 kr. pr. deltager, indgik også udgifter til skijakker, hatte, liggestole og sækkestole i selskabets orange farver, ligesom der blev betalt for skilektioner til nybegyndere og udleveret drikkevarekuponer til afterski mv. 

Det fremgik ikke af artiklen, hvorvidt ledelsen på forhånd havde orienteret sine ansatte, om de mulige skattemæssige konsekvenser ved deltagelsen i turen, hvilket ellers nok kunne være relevant. Ikke mindst, hvis der blandt disse var medarbejdere fra koncernens danske datterselskab. I Danmark skal der nemlig ikke meget til, før en personaleudflugt kan ende med en skatteregning.

 

Tre eksempler fra praksis

At invitere medarbejderne på en lille skitur til Schweiz er ikke nogen ny ting. Og selvom denne betegnes som en strategi- og teambuildingstur, ændrer det ikke ved, at deltagelsen udløser beskatning hos medarbejderne, hvis det arbejdsmæssige element ved turen er helt underordnet. Det fastslog Københavns byret i en dom fra 2015.

Mens praksis i forhold til firmaudflugter til udlandet er overordentlig restriktiv – i vores øjne urimelig hård – så findes der dog enkelte eksempler på, at deltagerne er sluppet for beskatning, fordi programmet har haft tilstrækkelig arbejdsmæssig relevans. Se nærmere herom i denne artikel om en firmaudflugt til Dubai.

Når det gælder indenlandske firmaudflugter, er praksis mere lempelig, uagtet at prisen herved ikke nødvendigvis er lavere end ved rejser til udlandet, men også her findes der undtagelser. Læs om et eksempel herpå i denne artikel, hvor medarbejdere i en midtjysk virksomhed blev beskattet af værdien af en tur til København.

 

Beskatningens omfang

I de tilfælde, hvor værdien af en personaleudflugt anses for skattepligtig, er det som udgangspunkt den faktiske deltagerpris, der beskattes, idet værdien anses for et skattepligtigt personalegode, som arbejdsgiveren tilmed er forpligtet til at indberette til e-indkomstregistret som arbejdsmarkedsbidragsfri B-indkomst (rubrik 55), hvis værdien af rejsen overstiger 1.200 kr. (2022).

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.