Skat på en københavner-tur

En midtjysk virksomhed inviterede sine administrative medarbejdere på en weekendtur til København. De spiste på hovedstadens måske dyreste restaurant og overnattede på hotel. Nu har de alle fået en skatteregning.

Normalt har kuvertprisen og de nærmere omstændigheder omkring et firmaarrangement ikke nogen skattemæssig betydning for deltagerne, men der findes undtagelser. Det viser en kendelse fra Landsskatteretten, der blev offentliggjort lige før sommerferien.

Sagen om belønningsturen

Sagen handlede om en midtjysk virksomhed med omkring 50 ansatte, som havde været gennem en turn around, hvilket virksomhedens ledelse ønskede at markere overfor de administrative medarbejdere ved at invitere disse på en tur til København med det ene formål et besøge hovedstadens måske dyreste restaurant.

I turen deltog bestyrelsesformanden, selskabets 2 direktører, 7 administrative medarbejdere samt 8 ægtefæller, i alt 18 personer. De samlede udgifter beløb sig til 76.367 kr. – eller 4.243 kr. pr. person – hvoraf de 52.500 kr. gik til restauranten og de 14.830 kr. til overnatning på et hotel.

Ved et møde med SKAT havde virksomheden oplyst, at der var tale om en forkælelsestur og belønning for en travl tid, og at der ikke var indlagt nogen form for arbejdsmæssige aktiviteter på turen, der foregik i en weekend. Det var endvidere oplyst, at virksomheden samme år havde afholdt både en sommerfest og en julefrokost for samtlige medarbejdere. Begge disse fester med en kuvertpris på omkring 600 kr.

SKAT havde truffet afgørelse om, at turen måtte anses for et skattepligtigt personalegode, og SKAT havde derfor pålagt virksomheden at indberette værdien til e-indkomstregistret. 

Den afgørelse blev stadfæstet af Landsskatteretten. Det skete med den begrundelse, at der i turen havde deltaget ægtefæller/ledsagere, at turen var uden noget fagligt indhold, og at turen udgiftsmæssigt adskilte sig fra et traditionelt personalearrangement og derfor fremstod som en individuel belønning af udvalgte medarbejdere.

Kommentar

Afgørelsen udløser en restskat inklusive rentetillæg mv. på nok op mod 5.000 kr. til hver af de medarbejdere, der på turen havde følgeskab af deres ægtefælle, idet beskatningen af disses andel henføres til medarbejderen. En del af medarbejderne ville nok være blevet hjemme, hvis de på forhånd havde vidst dette. 

Hvis virksomheden ønsker at kompensere medarbejderne for den uventede skatteregning, kan dette kun ske med et løntillæg, der efter skat dækker denne. Dette vil formentlig påføre virksomheden en udgift på omkring 100.000 kr. Altså et beløb, der overstiger udgiften til turen.

Det er vores vurdering, at det fik væsentlig betydning for sagens udfald, at virksomheden selv betegnede turen som en belønningstur, og at denne i øvrigt ikke havde noget som helst arbejdsmæssigt islæt. Hvis virksomheden havde tilrettelagt turen som en strategidag og til brug herfor havde lejet et mødelokale på hotellet, hvor medarbejderne kunne have brugt en del af dagen på drøftelser af fremtiden, mens ægtefællerne havde taget på sightseeing, kunne udfaldet meget vel være blevet et andet.  

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.