Betaling af selskabsskat i november

Mandag den 21. november 2022 skal der betales selskabsskat. For mange selskaber kan det godt betale sig at supplere den ordinære acontoskatterate med en frivillig indbetaling. 

Den ordinære acontoskat for indkomståret 2022 er beregnet som 50 % af gennemsnittet af selskabets – eller sambeskatningskredsens – faktiske skat for indkomstårene 2018, 2019 og 2020. Heraf blev halvdelen opkrævet i marts, mens den anden halvdel skal betales nu.

På grund af beregningsformen vil den ordinære acontoskat sjældent være tilstrækkelig til at dække den faktiske skat for indkomståret 2022. Derfor vil de fleste selskaber overveje at supplere den ordinære rate med en frivillig indbetaling for at undgå at skulle betale restskat i november 2023 med et dertil hørende restskattetillæg. 

I princippet kan selskaberne også vente med den frivillige indbetaling til onsdag den 1. februar 2023, men det vil kun få gøre på grund af det fradrag i indbetalingen, som Skattestyrelsen i givet fald foretager, jf. nærmere nedenfor.

Erfaringerne fra tidligere år viser da også, at langt størstedelen af selskabernes frivillige indbetalinger af acontoskat sker i november måned. For indkomståret 2021 blev der således foretaget frivillige indbetalinger med i alt næsten 70 mia. kr., hvoraf de 77 % blev indbetalt i november måned sidste år. På grund af opbremsningen i dansk økonomi, vil der næppe blive indbetalt helt så meget for indkomståret 2022, om end en samlet frivillig indbetaling på omkring 50 mia. kr. næppe er urealistisk. Du kan se en oversigt over de seneste fem års frivillige indbetalinger i denne artikel.

 

Kan det betale sig?

Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af selskabsskat, beror på forholdet mellem selskabets lånerente og den rente, der skal betales til Skattestyrelsen i form af restskattetillægget henholdsvis de rentetillæg, som skal betales ved frivillige indbetalinger i november og februar.

Der består blot det problem, at Skattestyrelsen endnu ikke har udmeldt rentesatserne for indkomståret 2022. Det sker først til december. Beslutningen om evt. frivillige indbetalinger nu må derfor i første omgang tages ud fra satserne for 2021, der var således:

  • Restskattetillæg = 4,3 %
  • Rentedekort af frivillige indbetalinger i november = 0,1 %
  • Rentedekort af frivillige indbetalinger i februar = 0,8 %

På grund af renteudviklingen er det ikke sandsynligt, at rentesatserne for indkomståret 2022 bliver lavere – nok snarere lidt højere.

Med udgangspunkt i rentesatserne for 2021 anbefaler vi, at:

  • Selskaber med overskudslikviditet, som ikke allerede har dækket den p.t. forventede restskat med frivillig indbetaling tilbage i marts, bør foretage frivillig indbetaling nu.
  • Selskaber, der skal låne til skattebetalingen ved træk på en kassekredit eller lignende, bør foretage frivillig indbetaling nu – hvis deres lånerente før skat ikke overstiger 5,6 %.
  • Selskaber med en højere lånerente har ingen fordel af at indbetale frivillig acontoskat overhovedet. Heller ikke til februar. For dem vil det være mest optimalt at vente med at betale den sidste del af skatten til november næste år.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.